Регистар обједињених процедура

2022. година


0 – ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

1 – СПИСАК ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

2 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

3 – СПИСАК РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

4 – СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

5 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА

6 – СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ

7 – СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

 

2021. година


0 – УПУТСТВО ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ

1 – СПИСАК ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

2 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

3 – СПИСАК РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

4 – СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

5 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА

6 – СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ

7 – СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

8 – OДУСТАНАК ОД ЗАХТЕВА

9 – ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

 

2020. година


0 – УПУТСТВО ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ

1 – СПИСАК ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

2 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

3 – СПИСАК РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

4 – СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

5 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА

6 – СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ

7 – СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

8 – OДУСТАНАК ОД ЗАХТЕВА

 

2019. година


1 – СПИСАК ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

2 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

3 – СПИСАК РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

4 – СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

5 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА

6 – СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ

7 – СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

8 – OДУСТАНАК ОД ЗАХТЕВА

9- УПУТСТВО ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ

 

2018. година


1 – СПИСАК ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

2 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

3 – СПИСАК РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

4 – СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

5 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА

6 – СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ

7 – СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

8 – OДУСТАНАК ОД ЗАХТЕВА

 

2017. година


1 – СПИСАК ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

2 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

3 – СПИСАК РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

4 – СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

5 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА

6 – СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ

7 – СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

8 – OДУСТАНАК ОД ЗАХТЕВА

2016. година


1 – СПИСАК ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

2 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

3 – СПИСАК РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

4 – СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

5 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА

6 – СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ

7 – СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

 

2015. година


 

1 – СПИСАК ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

2 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

3 – СПИСАК РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

4 – СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

5 – СПИСАК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА

6 – СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ

7 – СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА


 

Евиденција издатих решења о грађевинској дозволи у 2014. год

Евиденција издатих решења о грађевинској дозволи у 2013. год

Списак издатих локацијских дозвола 2014 година (*.doc)

Списак издатих локацијских дозвола 2013 година (*.doc)

 


Накнада за услуге централне евиденције обједињених процедура

Одлука о локалним комуналним таксма

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама

 

Ценовник услуга за израду за градњу или измештање објекта ЕЛЕКТРОСРБИЈА

Ценовник услуга – Технички услови за прикључак на воду и канализацију ЈКСП


 

ВАЖНА ДОКУМЕНТА

План генералне регулације Александровац (pdf. 2840 KB)

Графички прилози плана генералне регулације 

Просторни план општине Александровац (pdf. 6056KB)

Графички прилози просторног плана општине Александровац

 

 

 

Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , спрат 1, канцеларија бр.6

Контакт телефон: 037 751-069 или 037 751-029 локал 17 (централа)
E-mail aдреса: urbanizam@aleksandrovac.rs

  • aleksandar.vuckovic@aleksandrovac.rs – регистратор регистра обједињених процедура и послова издавања одобрења и легализације објеката,
  • mira.arsic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за урбанизам,
  • lepa.minic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за изградњу
Print Friendly, PDF & Email