Списак издатих употребних дозвола 2018. год

 

Списак издатих употребних дозвола 2018. год

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања  
1 351-1833/2017-04 Кљајић Милисав Ново Село, Врњачка Бања Употреба изграђене хладњаче за јагодичасто воће, П,  В 125223 КП  2826/6 КО

Рогавчина

 

04.06.2018.године
Print Friendly, PDF & Email