Arhiva po kategoriji: КОНКУРСИ

јан 26

Kонкурс за одобравање средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва за 2023. годину

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 33/2022 ), раздео 5.  функционална класификација  090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 85, 86, 87, 89 и 104 и  члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса …

Nastaviti čitanje »

нов 30

Jавни конкурс за попуну извршилачког радног места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111- 24 /2022 – 01 Датум: 29 .11. 2022.године АЛЕКСАНДРОВАЦ               На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и …

Nastaviti čitanje »

нов 10

Интерни конкурс

Република Србија Општина Александровац Општинска управа Број: 111- 23 / 2022 – 01 Датум: 10.11.2022.год. Александровац   На основу члана 83 Закона о запосленима у аутономном покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.“ бр. 21/16 ,113/17,  95/18 и 114/21) члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места …

Nastaviti čitanje »

окт 06

Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111-18 /2022 – 01 Датум:  05.10. 2022.године АЛЕКСАНДРОВАЦ             На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21),  члана 12. …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «