Arhiva po kategoriji: КОНКУРСИ

јун 09

Решење о додели награде студентима са територије општине Александровац

На основу члана 52.Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/7 83/14-   др.закон,101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 85.Статута општине Александровац („Слижбени лист општине Александровац“ број.2/19) и члана 13.Одлуке студентским наградама („Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и15/2016),разматрајући коначни предлог Комисије за доделу награда бр 020-383/2022 од  08.06.2022.године        Начелник Општинске управе општине Александровац,доноси     РЕШЕЊЕ …

Nastaviti čitanje »

јун 08

Јавни конкурс за попуну извршилачких радних места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111- 6 /2022 – 01 Датум: 08 .06. 2022.године АЛЕКСАНДРОВАЦ             На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 95/18), (“Сл. …

Nastaviti čitanje »

мај 30

Извештај комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 020- 370 /2022-01 Датум: 30.05.2022. год. Александровац   И З В Е Ш Т А Ј Комисије за доделу награда     Општинска управа општине Александровац је дана 05. маја 2022. године расписала Конкурс за …

Nastaviti čitanje »

мај 19

Интерни конкурс за попуњење радног места

Република Србија Општина Александровац Општинска управа Број: 111- 5 / 2022 – 01 Датум: 19.05.2022.год. Александровац   На основу члана 83 Закона о запосленима у аутономном покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.“ бр. 21/16 ,113/17 и 95/18) члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «