Arhiva po kategoriji: КОНКУРСИ

јан 11

Конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац удружењима грађана за 2021. годину

            На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац” број 28/2020 ), раздео 5.  функционална класификација  090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 75, 76, 77, 79 и 94 и  члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног …

Nastaviti čitanje »

дец 30

Oдлука о одобравању или неодобравању годишњих програма спотских организација у општини Александровац за 2021.годину

          На основу члана 138,став 1 и 2 Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 10/2016), члана 13. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александроац у области спорта („Службени лист општине Александроац“ бр.4/2017), члана 52. Закона о ликалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14-други закон, 101/16-закон), …

Nastaviti čitanje »

дец 01

Оглас

               На основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број:553- 603/2020-17-1, од 18.11.2020 године, Решења о образовању Комисије за избор корисника донаторских пројеката једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији општине Александровац број: 020–523/20-07–I од 26.11.2020. године. и Правилника о …

Nastaviti čitanje »

нов 30

Позив за достављање понуда – 10У/2020- Геодетске услуге

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-266-1/2020 Датум:30.11.2020.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «