Arhiva po kategoriji: КОНКУРСИ

јан 11

Конкурс за одобравање средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021 ), раздео 5.  функционална класификација  090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 81, 83, 84, 85 и 102 и  члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса …

Nastaviti čitanje »

нов 23

Позив за достављање понуда број 23У/2021- архитектонске,техничке и геодетске услуге

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-731-1/2021 Датум:23.11.2021.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других …

Nastaviti čitanje »

нов 22

Позив та дистављање понуда број 21У/2021- Геодетске услуге

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-725-1/2021 Датум:22.11.2021.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других …

Nastaviti čitanje »

нов 18

Конкурс за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у  2021.години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19 ), Одлуке о буџету општине Александровац за …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «