Arhiva po kategoriji: КОНКУРСИ

сеп 26

Jaвни конкурс за попуну извршилачких радних места

Република Србија Општина Александровац Општинска управа Број: 111- 24 / 2023 – 01 Датум: 25.09.2023.год. Александровац             На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21),  члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних …

Nastaviti čitanje »

сеп 11

Интерни конкрус за попуњавање радних места

Република Србија Општина Александровац Општинска управа Број: 111- 19 / 2023 – 01 Датум: 11.09.2023.год. Александровац   На основу члана 83 Закона о запосленима у аутономном покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.“ бр. 21/16 ,113/17, 95/18 и 114/21) члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места …

Nastaviti čitanje »

јул 25

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац  (,,Службени лист општине Александровац“ број  2/19), члана 14. Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 33/2022 и 9/2023), раздео 5.  функционална класификација …

Nastaviti čitanje »

мај 31

ИЗВЕШТАЈ – Комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 020-374/2023-01 Датум: 31.05.2023. год. Александровац     И З В Е Ш Т А Ј Комисије за доделу награда     Општинска управа општине Александровац је дана  05. маја 2023. године расписала Конкурс за доделу …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «