Arhiva po kategoriji: КОНКУРСИ

јун 10

Прелиминарна одлука о додели средстава тредиционалним црквама и верским заједницама за 2024.г.

Прелиминарна одлука о додели средстава тредиционалним црквама и верским заједницама за 2024.г.

мај 24

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ  

На основу 54. и 56. став 1 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 95. став 1. члана 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18, 114/21 и 92/23) и члана 9. …

Nastaviti čitanje »

мај 16

ОДЛУКA О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација …

Nastaviti čitanje »

мај 14

Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима

На основу члана 85. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19) и члана 9. Одлуке о студентским наградама (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и 15/2016), Општинска управа општине Александровац, дана  14. маја 2024. године, расписује:     К О Н К У Р С ЗА  ДОДЕЛУ  НОВЧАНЕ  НАГРАДЕ  ТАЛЕНТОВАНИМ  СТУДЕНТИМА     …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «