GIZ IMPACT PROJEKAT

 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) је организација за међународну сарадњу која у име немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), подржава Србију кроз многобројне билатералне и регионалне пројекте. Као имплементациона организација Владе Савезне Републике Немачке, GIZ већ више од 10 година представља поузданог партнера у пружању подршке јавном, приватном и цивилном сектору у Републици Србији. Од 2000. године, Савезна Република Немачка је кроз непосредну помоћ као и путем фондова ЕУ издвојила за Србију 1,4 милијарде евра, што представља највећи појединачни износ развојне помоћи који је нека држава упутила Србији.

Потреба да се побољша управљање отпадом и отпадним водама у Србији је ургентна. Прикупља се мање од 70 одсто комуналног отпада који углавном завршава без третмана на више од 4.000 нелегалних или неконтролисана депонија. Од 2,5 милиона домаћинстава у Србији, половина (1,3 милиона) повезано је на канализацију. А од 365 милиона кубних метара отпадних вода које се испуштају само 51 милиона кубних метара третирано је у 2009. години. То неминовно доводи до трајног загађења локалних и прекограничних вода и угрожавања здравља.

Циљ ових споразума је оснаживање капацитета општина у планирању и решавању проблема у области управљања отпадом и отпадним водама, као и примена иновативних и економски исплативих решења кроз концепт циркуларне економије у којој се отпад и отпадне воде користе као ресурси за рециклажу, поновну употребу или производњу енергије.

Пројекат је почео у 2012. години, трајаће до децембра 2017. и биће реализован у две фазе, а свака ће трајати три године. Буџет пројекта за прву фазу (до 2014.) је 2,4 милиона евра.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ О GIZ ПРОЈЕКТУ (PDF 272KB)

ГАЛЕРИЈА СЛИКА СА ПОТПИСИВАЊА СПОРАЗУМА

СЕМИНАР ОД 4.3.2013

МЕРЕЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ САСТАВА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 11.3-17.3.2013

43. КОНФЕРЕНЦИЈА У СУБОТИЦИ 10.4-12.4.2013 Суботица

САСТАНАK О УЧЕШЋУ ГРАЂАНА И КОМУНИКАЦИЈА 24.4.2013 Александровац

САСТАНАК ФОКУС ГРУПЕ 17.7.2013 Александровац

logogiz

Print Friendly, PDF & Email