ЕЛЕКТРОНСКА ТАБЛА

за бирачки списак на територији општине Александровац


Решење о брисању по осснову СМРТИ (Угринић Радивоје, Обрадовић Миладија)

Решење о брисању по осснову СМРТИ (Џамић Драган, Бежановић Горан)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта (Гркајац Сања)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта (Бекчић Тамара)

Решење о брисању по осснову СМРТИ (Марков Костадинка)

Решење о брисању по осснову СМРТИ (Марић Марија)

Решење о брисању по осснову СМРТИ (Рацић Милослав)

Решење о брисању по основу СМРТИ (Радовић Бошко)

Решење о допуни података (Нејковић Милица)

Решење о допуни података (Нејковић Милица)

Решење о допуни података (Нејковић Милица)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта  (Ћоћић Добрила)

Решење о брисању по основу службене дужности (Радојичић Дамњанка)

Решење о брисању по основу службене дужности (Петрашиновић Росанда)

Решење о брисању по основу Лишења по основу сп.(Пауновић Сара) 

Решење о брисању по основу СМРТИ (Пандуревић Добро)

Решење о брисању по основу СМРТИ (Рилак Момирка)

Решење о брисању по основу СМРТИ (Ковачевић Миланка)

Решења о брисању по основу СМРТИ од 20.03.2024

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ  од 13 и 15. марта

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (од 35-96) 

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (од 1-35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email