ЕЛЕКТРОНСКА ТАБЛА

за бирачки списак на територији општине Александровац


 

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (197-199)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (190-195)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (184,185)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (183)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (00180,181,182)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (00179)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта (35 7175 85 79 8 61 78)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ  (171-172)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ  (169)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ  (167-168)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ  (164-166)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ  (163)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ  (160-162)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ  (157-159)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (151-156)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта ( Бекчић Тамара, Ерчевић Марија, Бекчић Рада, Рајчић Слађана, Пршић Филип, Џамић Жељко, Недељковић Никола, Лукић Младен, Жарковић Младен,)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (Ћосић Славица, Радосављевић Сузана, Миленковић Славица, Минић Радослав)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта (Гркајац Сања)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (Aнта Џамић) 

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта (Лукић Давид)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (од 25.04)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта (Немчев Ана, Прибановић Стеван)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта (Бабић Аница)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (Рајчић Љубодраг)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (Цветковић Петар, Илић Кадивка)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта (Лисинац Валентина, Станковић Стефан, Прибановић Стеван)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта (Наранџић Војин, Наранџић Софија)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта (Ђорђевић Катарина, Јованчевић Стефан, Радисављевић Нина)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (Николић Милан)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (Петровић Зорка, Гајић Радован)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта  (Ристић Александар)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (Врачаревић Миодраг)

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (од 129-133) 

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта  (Рајчић Милорад, Пршић Филип, Крсмановић Сузана)

Решење о брисању по осснову СМРТИ (Дубовац Ружица)

Решење о брисању по осснову СМРТИ (Угринић Радивоје, Обрадовић Миладија)

Решење о брисању по осснову СМРТИ (Џамић Драган, Бежановић Горан)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта (Гркајац Сања)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта (Бекчић Тамара)

Решење о брисању по осснову СМРТИ (Марков Костадинка)

Решење о брисању по осснову СМРТИ (Марић Марија)

Решење о брисању по осснову СМРТИ (Рацић Милослав)

Решење о брисању по основу СМРТИ (Радовић Бошко)

Решење о допуни података (Нејковић Милица)

Решење о допуни података (Нејковић Милица)

Решење о допуни података (Нејковић Милица)

Решење о брисању по основу одјаве пребивалишта  (Ћоћић Добрила)

Решење о брисању по основу службене дужности (Радојичић Дамњанка)

Решење о брисању по основу службене дужности (Петрашиновић Росанда)

Решење о брисању по основу Лишења по основу сп.(Пауновић Сара) 

Решење о брисању по основу СМРТИ (Пандуревић Добро)

Решење о брисању по основу СМРТИ (Рилак Момирка)

Решење о брисању по основу СМРТИ (Ковачевић Миланка)

Решења о брисању по основу СМРТИ од 20.03.2024

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ  од 13 и 15. марта

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (од 35-96) 

Решења о брисању по основу чињенице СМРТИ (од 1-35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email