Локална самоуправа

Председник општине

Др Мирко Михајловић, специјалиста педијатрије БИОГРАФИЈА  Председник Општине Др Мирко Михајловић, рођен је 1960. године у Александровцу. Основну и средњу школу завршио је у Александровцу. Медицински факултет и специјализацију из педијатрије завршио је у Нишу. До ступања на функцију Председника општине био је запослен у Дому здрављаа ”Др Добривоје Гер. Поповић ” у Александровцу као …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Заменик председника општине

Михајло Милић

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Председник скупштине општине

Мр Тома Савковић Биографија             Члан 28. Скупштина општине има председника Скупштине. Председник Скупштине организује рад Скупштине општине,сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом ,овим Статутом и пословником о раду Скупштине општине. Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Општинско веће

Чланови :     Општинско веће  1. Минић Душан 2. Лапчевић Дејан 3. Ћоћић Зоран 4. Радојичић Миломир 5. Јевтовић Дејан 6. Тишић Славиша 7. Марић Слађан Члан 51. Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 7 чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Одборници скупштине општине

1. Живадин Јовановић – Горњи Ступањ 2. Мр Тома Савковић – Витково 3. Верица Атанасковић – Венчац 4. Саша Дуњић – Ботурићи 5. Мирослав Пештерац – Мрмош 6. Ана Минић – Александровац 7. Милорад Миловановић – Тулеш 8. Анђелка Марковић – Лесеновци 9. Зора Јеленковић – Александровац 10. Горан Пановић – Јелакци 11. Љупче Митровић …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »