Локална самоуправа

Председнца општине

Јелена Пауновић  Рођена је 29. јануара 1987. године у Крушевцу. Основну школу  завршава у Александровцу, а потом и гимназију 2006. године. На Правном факултету Универзитета у Крагујевцу дипломира  2013. године. Након завршених студија обавља  стручно оспособљавање као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији у Крушевцу у периоду од 2014. до 2018. године. Радни однос од 2020. године …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Заменик председнице општине

Немања Прибаковић

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Председник скупштине општине

Милан Минић Члан 28. Скупштина општине има председника Скупштине. Председник Скупштине организује рад Скупштине општине,сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом ,овим Статутом и пословником о раду Скупштине општине.Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Општинско веће

Чланови : Марија Милановић  Милорад Радулац  Зоран Катанчевић Иван Михајловић  Дејан Лазић   Члан 51. Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 5 чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Одборници скупштине општине

Са изборне листе 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Александровац не сме да стане Славољуб Миљковић Владислав Михајловић Милош Тодосијевић              Јелена Пауновић   Јасна Вујић Дејан Марковић Немања Прибаковић Милан Минић Данијела Ђорђевић Маријана Милошевић Ненад Марковић Марко Томић Душан Савовић                           Ивана Луковић                           Марија Милановић Мирко Михајловић Милорад Симић Ивана Ивковић Радисављевић Сунчица Катанчевић …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »