Локална самоуправа

Председник општине

Др Мирко Михајловић, рођен је 1960. године у Александровцу. Основну и средњу школу завршио је у Александровцу. Медицински факултет и специјализацију из педијатрије завршио је у Нишу. До ступања на функцију Председника општине био је запослен у Дому здравља “Др Добривоје Гер. Поповић“ у Александровцу као педијатар на функцији начелника диспанзера за децу и омладину. Отац …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Заменик председника општине

Ненад Марковић, рођен 01. априла 1980. године у Kрушевцу. Професор физичког васпитања. Ожењен, отац једног детета.

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Председник скупштине општине

Славољуб Миљковић, рођен 27. септембра 1952. године у Љубинцима, општина Александровац.Основну школу је завршио у Љубинцима, осмогодишњу у Доброљупцима, средњу школу ученика у привреди завршио је у Kрушевцу. Дипломирао је на Техничком факултету у Чачку и стекао звање дипломираног инжењера за индустријски менаџмент.Читав свој радни век посветио се приватном послу. По повратку из Француске, где …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Општинско веће

Чланови : Марија Милановић Маријана Милошевић Милан Милутиновић Драгослав Стајковац Звонко Васић     Члан 51. Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 5 чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Одборници скупштине општине

Ивана Луковић – Александровац Славољуб Миљковић – Александровац Јелица Милојевић – Боботе Драган Трифуновић Плоча Душан Станић – Вражогрнци Владислав Михајловић – Александровац Братислав Варинац – Љубинци Aлександра Минић – Александровац Ненад Марковић – Шљивово Снежана Ивљанин – Александровац Милорад Симић – Врбница Микица Цветковић – Дашница Марко Томић – Горњи Ступањ Драгош Стефановић – …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »