Локална самоуправа

Председник општине

Др Мирко Михајловић, рођен је 1960. године у Александровцу. Основну и средњу школу завршио је у Александровцу. Медицински факултет и специјализацију из педијатрије завршио је у Нишу. До ступања на функцију Председника општине био је запослен у Дому здравља ”Др Добривоје Гер. Поповић” у Александровцу као педијатар на функцији начелника диспанзера за децу и омладину. Отац …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Заменик председника општине

Дејан Марковић, рођен 2. септембра 1968. године у Доњем Ступњу, општина Александровац. Основну школу завршио у Жабарама, средњу школу у Београду. Приватни је предузетник. Живи у Доњем Ступњу. Активно се бави политиком од 1990. године. Ожењен, има троје деце.

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Председник скупштине општине

Славољуб Миљковић, рођен 27. септембра 1952. године у Љубинцима, општина Александровац.Основну школу је завршио у Љубинцима, осмогодишњу у Доброљупцима, средњу школу ученика у привреди завршио је у Kрушевцу. Дипломирао је на Техничком факултету у Чачку и стекао звање дипломираног инжењера за индустријски менаџмент.Читав свој радни век посветио се приватном послу. По повратку из Француске, где …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Општинско веће

Чланови : Марија Милановић Маријана Милошевић Милан Милутиновић Драгослав Стајковац Вукосав Судимац     Члан 51. Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 5 чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Одборници скупштине општине

1. Живадин Јовановић – Горњи Ступањ 2. Мр Тома Савковић – Витково 3. Верица Атанасковић – Венчац 4. Саша Дуњић – Ботурићи 5. Мирослав Пештерац – Мрмош 6. Ана Минић – Александровац 7. Милорад Миловановић – Тулеш 8. Анђелка Марковић – Лесеновци 9. Зора Јеленковић – Александровац 10. Горан Пановић – Јелакци 11. Љупче Митровић …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »