ЈКСП Александровац

Notice

10.Август 46
37230.Александровац

Tел. 037/552-155, тел. 037/ 552-303, фаx.037/552-303


Шифра делатности : 41000Logo
Матични број : 7100124
ПИБ : 100365240
Текући рачун : 200-2362720101919-10

http://www.jksp-aleksandrovac.com

email:jksp@jksp-aleksandrovac.com 
email:jksp@open.telekom.rs

Директор: Слађан Видојевић

Ифо телефон: 037/751-696 (07.00-22.00)

СЕКТОРИ:
Технички сектор, 037/751-696
Општи сектор, 037/552-155
Финансијски сектор, 037/552-155

Актом некадашње Александровац општине од 1. јануара 1970. регулисано је наплаћивање услуга изношења смећа, што се узима као дан оснивања ЈКСП „Александровац“.

Основна делатност  ЈКСП „Александровац“ је  водоснабдевање тј. пречишћавање и снабдевање градјања водом,одржавање чистоће јавних површина, одношење кућног смећа, кабастог смећа, олупина аутомобила и грађевинског шута и њихово депоновање, као одвоз и депоновање фекалних материја, одржавање градске депоније и сакупљање секундарних сировина.

У делокругу ЈКСП „Александровац“  је  општина Александровац које обухватају готово 29.410 становника, са преко 386,5 км2  површине.Админстративно седиште општине је град Александровац са површином од 542 ха и 6500 становника.У ЈКСП „Александровац“ запослено је око 128 радника и око 30 повремених радника. Радници и механизација редовно чисте 60 градских улица, чија је површина око 16,5  хиљада квадратних метара. За прање александровачких улица, које почиње чим спољна температура премаши 40Ц, троши се свега 1,3% пијаће воде из градске водоводне мреже. Прањем из цистерни или директно из хидрантске мреже обухваћено је око 13 хиљада квадратних метара јавних површина. „Градска чистоћа“ дневно прикупи и депонује око 30 тона смећа. Александровац има само једну депонију у Сињевацу, на површини од 1 хектара, која је у употреби од 1968 године.

Организовно сакупљање отпада  ЈКСП „Александровац“  спроводи само на територији града Александровца ,са површине 584 хектара од 2208 домаћинстава.Отпад се сакупља у кантама од 50 литара,контејнерима од 5м3 и 1,1м3.                                                                                               Поред отпада из домаћинства прикупља се и комерцијални отпад из пословних објеката (установа,банака,хотела,трговина кафића,занатских радњи и сл.)који се такодје одлаже у канте и контејнере предвидјене за домаћинства.

 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ
Поред редовних послова које грађани плаћају кроз уплатнице ЈКСП-„Александровац“, постоје и комерцијалне услуге које ЈКП- „Александровац“ обавља по позиву и посебно наплаћује:
– Ванредно изношење и депоновање смећа са формираних гомила
– Ванредно изношење и депоновање смећа утоваром и контејнера запремине 1,1 м3
– Ванредно изношење и депоновање смећа путем контејнера запремине  5м3 са аутоподизачем
– Ванредно изношење грађевинског шута и земље
– Рад грађевинске механизације (булдожер, утоваривач)
– Рад камиона (кипер)
– Рад чистилице са ангажовањем комуналног радника
– Рад аутоцистерне са ангажовањем радника
– Испоруке воде (ван града) уз ангажовање целокупног капацитета возила
– Ангажовање комуналних радника (пијачар, млазничар, чистач)
– Улазак у депонију и истовар грађевинског шута и земље, аутомобилских гума
– комуналног отпада
– Истовар специјалних возила за изношење смећа трећих лица на депонији
– Уништавање специјалних врста смећа и отпада (органског, хемијског и медицинског порекла)
– Ручно скидање плаката
– Постављање аутоцистерне као покретног резервоара (мин. 4 часа)

КАБАСТО СМЕЋЕ И ШУТ
Одлуком о одржавању чистоће предвиђено је да се СВАКЕ ПРВЕ СУБОТЕ У МЕСЕЦУ обавља организовано сакупљање кабастог смећа. Тог дана градјани Александровца треба да оставе поред контејнера неупотребљиве кабасте ствари, стари намештај, апарате за домаћинство и слично, а екипе ЈКСП „Александровац“ га бесплатно односе. За најаве одношење већих количина кабастог смећа и шута, телефони за правна лица су 552-155 и 552-303, а за грађане 552-155.

Print Friendly, PDF & Email