Arhiva po kategoriji: Обавештење

јун 20

Најава јавног позива Републичког завода за статистику за кандидате за инструкторе у Попису 2022

  Oко 2 500 иструктора биће потребно за спровођење Пописа 2022. у Републици Србији. Републички завод за статистику ангажоваће око 2 500 иструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године у Републици Србији.    Пријављивање кандидата за инструкторе Јавни позив за пријаву кандидата биће објављен 24. јуна 2022. године.  Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво …

Nastaviti čitanje »

мај 30

Извештај комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 020- 370 /2022-01 Датум: 30.05.2022. год. Александровац   И З В Е Ш Т А Ј Комисије за доделу награда     Општинска управа општине Александровац је дана 05. маја 2022. године расписала Конкурс за …

Nastaviti čitanje »

мај 17

Прелиминарна одлука о додели средстава буџета

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021), раздео 5. функционална класификација 840 и …

Nastaviti čitanje »

мај 11

Јавно обавештење спортским организацијама са територије Општине Александровац

У циљу усклађивања финансирања програма и пројеката у области спорта из буџета општине Александровац са одредбама Закона о спорту ( чл. 137., чл. 138. и чл 141.), Скупштина општине Александровац је донела Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потебе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац.           У складу са …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «