Arhiva po kategoriji: Обавештење

мај 14

Јавно обавештење спортским организацијама са територије Општине Александровац

          У циљу усклађивања финансирања програма и пројеката у области спорта из буџета општине Александровац са одредбама Закона о спорту (“Службени гласник РС“, бр. 10/16) (члан 137, члан 138. и члан 141), Скупштина општине Александровац је донела Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потебе и интереси грађана у области спорта у општини …

Nastaviti čitanje »

мар 14

Oбавештење

Република Србија Општина Александровац Одељење за локални економски развој и пољопривреду Број:501-9/2024-06 Датум:14.03.2024.године Александровац   На основу чл. 20. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3, 4 и 5 Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину …

Nastaviti čitanje »

феб 27

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА IUz-60/2021

  На основу Инструкције Министарства за бригу о породици и демографију, о поступању општинских  управа у примени и спровођењу Одлуке Уставног суда Републике Србије бр. IUz-60/2021, а у циљу њене ефикасније примене, обавештавамо кориснице права на накнаду плате, односно зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, којима је решење достављено …

Nastaviti čitanje »

јан 16

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈE ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ.

ПОТПИСИВАЊЕ ТРОЈНИХ УГОВОРА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСАНДРОВАЦ 2024 ЈЕ У ПЕТАК 19.ЈАНУАР 2024.ГОДИНЕ У 11 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ У САЛИ НА ПРИЗЕМЉУ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ.   Бpoj: 020-550-2-2/2023-01 од 16.јануар 2024.године Председник комисије Јелена Ђукић, ср

Starije objave «