Arhiva po kategoriji: Вести

Вести из општине Александровац

авг 07

Детаљније о Попису пољопривреде 2023.

Значај Пописа пољопривреде 2023 Након спровођења Пописа пољопривреде 2012. године и Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018, реализација Пописа пољопривреде 2023. обезбедиће континуитет у прикупљању структурних података из области пољопривреде. Овим пописом добија се свеобухватни, међународно упоредиви преглед структурних карактеристика националне пољопривреде, као  и основ за креирање одрживе аграрне политике.  Резултати Пописа пољопривреде 2023. омогућиће …

Nastaviti čitanje »

јун 13

Решење о додели награде студентима са територије општине Александровац

На основу члана 52.Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/7 83/14-   др.закон,101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 85.Статута општине Александровац („Слижбени лист општине Александровац“ број.2/19) и члана 13.Одлуке студентским наградама („Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и15/2016),разматрајући коначни предлог Комисије за доделу награда бр 020-408/2023 од  12.06.2023.годинe.           Начелник Општинске управе општине Александровац,доноси     РЕШЕЊЕ …

Nastaviti čitanje »

окт 11

СВЕ ШТО СТЕ ХТЕЛИ ДА ЗНАТЕ О ПОПИСУ!

Према Закону о попису, држављани РС са пребивалиштем односно боравиштем у РС, као и стално настањени странци са боравиштем у РС, у обавези су да учествују у Попису и да на сва питања дају тачне и потпуне одговоре. Свако одбијање, као и давање непотпуних и нетачних података, за собом повлачи прекршајну одговорност и новчану казну. …

Nastaviti čitanje »

нов 25

Закључак о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности

                                                                                                                                    На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, “Службени лист СРЈ“, бр. 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14- др. закон, …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «