Arhiva po kategoriji: Вести

Вести из општине Александровац

нов 25

Закључак о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности

                                                                                                                                    На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, “Службени лист СРЈ“, бр. 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14- др. закон, …

Nastaviti čitanje »

окт 23

Предлог измене и допуне комуналних услуга – ЈКСП Алекасндровац

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛГА ЈКСП АЛЕКСАНДРОВАЦ

окт 22

Бесплатна правна помоћ

Дана 28. октобра 2021. године, у 13h, правници Kанцеларије бесплатне правне помоћи која пружа бесплатну правну помоћ избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима по основну споразума о реадмисији посетиће Општине АЛЕKСАНДРОВАЦ. Правна помоћ је бесплатна и односи се на:   Избеглице: – пружање правних савета и информација уз усмеравање у вези са поступцима и надлежним …

Nastaviti čitanje »

окт 20

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111- 16 /2021 – 01 Датум: 18 .10. 2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ              На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «