Arhiva po kategoriji: Одлуке

авг 10

Одлукa о додели уговора за ЈН 0021/2022-Одржавање хоризонталне сигнализације, број 404-233-8/2022

Одлукa о додели уговора за ЈН 0021/2022-Одржавање хоризонталне сигнализације, број 404-233-8/2022 од 09.08.2022. године.

јун 29

Oдлука о додели уговора за набавку број JN 0013/2022.

Oдлука о додели уговора за набавку број JN 0013/2022.

мај 30

Извештај комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 020- 370 /2022-01 Датум: 30.05.2022. год. Александровац   И З В Е Ш Т А Ј Комисије за доделу награда     Општинска управа општине Александровац је дана 05. маја 2022. године расписала Конкурс за …

Nastaviti čitanje »

мај 26

Одлука о додели средстава буџета

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021), раздео 5. функционална класификација 840 и …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «