Arhiva po kategoriji: Одлуке

мар 29

Одлука

                 На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06 ,65/08/др. закон,41/09,112/15,80/17 и 95/18-др. закон ), члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ број 129/2007 , 83/2014- др. закон , 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац број 2/19),  уз сагласност Министарства …

Nastaviti čitanje »

феб 20

Oдлука о утврђивању назива тргова, улица, заселака и других делова насељених места у Општини Александровац

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 181. став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени …

Nastaviti čitanje »

феб 05

Oдлука о избору програма и одобравању средстава

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 62. Статута општине Александровац (,, Службени лист општине Александровац“ број: 7/08,1/12, 13/12, 3/13 ,11/16 и 4/17), члана 4. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (,,Службени …

Nastaviti čitanje »

авг 24

Oглас о јавној лицитацији за давање у закуп

Р е п у б л и к а    С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ЖУПСКА БЕРБА 2018“ АЛЕКСАНДРОВАЦ   На основу решења Општинског већа општине Александровац број  020- 316/2018-01 од 17. августа 2018. године, Организациони одбор привредно туристичке манифестације ,,Жупска берба 2018“                                              О Б Ј А В …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave