Arhiva po kategoriji: Одлуке

нов 15

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Александровац

              На основу тачке 3, а у вези са тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине општине  Александровац и образовању Привременог органа општине Александровац  (“Сл. гласник РС“, бр.94/23), члана  67. став 1. тачка 7. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС“, бр. 14/22) и члана 34. став 2. Статута општине Александровац (“ Сл лист …

Nastaviti čitanje »

сеп 01

Одлукa o додели уговора о дугорочном задуживању општине Александровац

На основу члана 68. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац број 2/2019) и Одлуке о задуживању општине Александровац за финансирање капиталних инвестиционих радова („Службени лист општине Александровац“ број 17/2023), разматрајући предлог  Комисије за спровђење поступка за избор банке  за доделу уговора о дугорочном задуживању општине Александровац број 020-487-7/2023-07 од 16. августа 2023.године.    Председник …

Nastaviti čitanje »

јул 25

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац  (,,Службени лист општине Александровац“ број  2/19), члана 14. Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 33/2022 и 9/2023), раздео 5.  функционална класификација …

Nastaviti čitanje »

јун 13

Решење о додели награде студентима са територије општине Александровац

На основу члана 52.Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/7 83/14-   др.закон,101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 85.Статута општине Александровац („Слижбени лист општине Александровац“ број.2/19) и члана 13.Одлуке студентским наградама („Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и15/2016),разматрајући коначни предлог Комисије за доделу награда бр 020-408/2023 од  12.06.2023.годинe.           Начелник Општинске управе општине Александровац,доноси     РЕШЕЊЕ …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave