Остали важни телефони

·         ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Александровац     (037)751 145
·         ЈКСП “Александровац“ Александровац                                  (037)3552 303
·          Центар за социјални рад Александровац                              (037)751 276
·         Туристичка организација Александровац                              (037)3554 404
·          Информативни центар                                                             (037)3552 716
·         ЈП Пословни центар “Жупа – Александровац“ Александровац (037)3556 024
·         КПЗ “Жупа“ Александровац (037)751 139
·         Дом културе Александровац (037)3552 181
·         Предшколска установа “Наша радост“ Александровац (037)3552 083; 3552 651
·         Дом здравља “др Добривоје Гер. Поповић“  Александровац (037)751 148
·         Народна библиотека Александровац (037)3552 677
·         Завичајни музеј Жупе Александровац (037)3552 326
·         Музеј винарства и виноградарства Александровац (037)3554 596
·         Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика Александровац  (037)751 117
·         ОШ “Аца Алексић“ Александровац (037)3552 151
·         ОШ “Иво Лола Рибар“ Александровац (037)3554 353
Print Friendly, PDF & Email