Arhiva po kategoriji: Oдлуке општинско веће

апр 26

Извештај о спроведеним јавним расправама и Закључци Општинског већа.

  ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ  ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСАНДРОВАЦ   OДЛУКА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ  ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСАНДРОВАЦ   OДЛУКА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

мар 02

Решење број 020-118/2022-01 од 02. марта 2022. године 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон,  47/18),  члана 72. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 2/2019) и члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 20/2020), поступајући по Споразуму о унапређењу услова …

Nastaviti čitanje »

дец 08

Одлука

Р е п у б л и к а  С р б и ј а Скупштина општине Aлександровац Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка  јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљиштa  у државној својини на територији општине Александровац Број : 020-944-1/2021-01 Датум:08.12.2021. године                   На основу члана 62. Закона о пољопривредном …

Nastaviti čitanje »

јул 29

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ  

 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – други закон и 101/2016 – други закон и 47/18), члана 57. и  58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије“  број 21/2016), члана 11. Закона о начину одређивања максималног броја …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «