Arhiva po kategoriji: Oдлуке општинско веће

јун 13

Решење о додели награде студентима са територије општине Александровац

На основу члана 52.Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/7 83/14-   др.закон,101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 85.Статута општине Александровац („Слижбени лист општине Александровац“ број.2/19) и члана 13.Одлуке студентским наградама („Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и15/2016),разматрајући коначни предлог Комисије за доделу награда бр 020-408/2023 од  12.06.2023.годинe.           Начелник Општинске управе општине Александровац,доноси     РЕШЕЊЕ …

Nastaviti čitanje »

нов 25

Закључак Општинског већа општине Алксандровац о утврђивању просечне цене квадратног метраодговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац за утврђивање основице за обрачун пореза на имовину за 2023. годину

На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, “Службени лист СРЈ“, бр. 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14- др. закон, 95/18, 99/18 …

Nastaviti čitanje »

апр 26

Извештај о спроведеним јавним расправама и Закључци Општинског већа локални план управљања отпадом

  ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ  ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСАНДРОВАЦ   OДЛУКА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ  ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСАНДРОВАЦ   OДЛУКА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

мар 02

Решење број 020-118/2022-01 од 02. марта 2022. године 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон,  47/18),  члана 72. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 2/2019) и члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 20/2020), поступајући по Споразуму о унапређењу услова …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «