Туристичка организација

Notice


Адреса: Јаше Петровића 42/11, 37230 Александровац
Телефон: 037/355 44 04, 064/848 02 60
Факс: 037/355 44 04
Емаил: info@toa.rs
www.toa.org.rs

Шифра делатности: 8230
Пиб: 1069280
Текући рачун: 840-963668-15
Директор: Владимир Рашковић

Делатност:

– Промоција основних туристичких вредности и туристичке понуде на територији опсштине Александровац;
– Координација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма;
– Прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине Александровац;
– Обезбеђивање информативно-пропагандног материјала, којим се промовишу туристичке вредности општине Александровац, подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора;
– Организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
– Посредовање у пружању услуга у домаћој радиности.

 

Историјат:

Туризам у Жупи почиње  са првом појавом грађанског друштва у овим крајевима почетком прошлог века и односи се на сеоски туризам и бањски туризам који је вероватно и старијег датума .Имућнији грађани овог краја, винарски трговци  својим породицама а нарочито деци омогућавали су да један део у време школских распуста проведу код својих сарадника виноградара у селима горње Жупе на чистом ваздуху пецајући рибу, јашући коње и обилазећи културно историска знамења, а у Врњачкој, Јошаничкој, Матарушкој бањи обилазили су поред осталих  интересантних дестинација и своје купце у чијим се гостионицама и хотелима пило добро Жупско вино.

Светла тачка нашег рада јесте интезивно прдестављање винског туризма у симбиози са великом акцијом на промовисању сеоских домаћинстава која имају јединствену прилику да по својим могућностима буду веома озбиљна понуда из ове  туристичке области.

 

Print Friendly, PDF & Email