Дирекција за урбанизам и изградњу

direkcijaЈ.П. Дирекција за урбанизам и изградњу Александровац

Адреса: Јаше Петровића 20 37230 Александровац

Телефони: 037-751145, 3552440

Факс: 037-751145

Email: office@acdirekcija.rs

Шифра делатности: 42.11 – изградња путева и аутопутева

Пиб: 100364388
Текући рачун: 840-540641-45
Директор: Синиша Младеновић, дипл.инж.грађ

Опис делатности:

            Ј.П Дирекција за урбанизам и изградњу Александровац основано је и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности одржавања путева и улица, обезбеђења и одржавања јавног осветљења на територији општине као делатност од општег интереса и уредног задовољења потреба крајњих корисника услуга.

Историјат:

                 Предузеће је основано Одлуком скупштине општине Александровац, број 02-61/2000-01 од 27. децембра 2000. године, број 02-97/2004-01 од 26. новембра 2004. године и број 020-312/2011-01 од 4. маја 2011. године

Вредности на којима Предузеће заснива свој рад су:

– квалитетно обављање своје основне делатности,

– одговорност

– иницијативност

– коректан однос према корисницима услуга и извођачима радова које већ дуже од једне деценије реализује непромењени број запослених

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email