Документа

На овој страници можете преузети документа

СТАТУТ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Статут општине Александровац

Измена Статута општине Александровац Сл. 13′-12 (doc. 26KB)

Допуна Статута општине Александровац Сл. 7-08 (doc. 29KB)

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Информатор 2021 год (pdf. 8700kb)

Информатор 2020 год (pdf. 5070kb)

План јавних набавки 2015 – органи општинске управе (*.pdf 16472 KB)

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

План управљања отпадом за период 2010-2020 год (pdf. 523KB)

Просторни план општине Александровац (pdf. 6056KB)

Локални акциони план за младе 2010-2014 (pdf. 943 KB)

Локални акциони план за развој омладинског предузетништва 2011-2013 (pdf. 924 KB)

План генералне регулације Александровац (pdf. 2840 KB)

Стратегија развоја општине Александровац 2015-2020. год. (*.pdf 1867 KB)

Анекс стратегије развоја општине Александровац 2015-2020. год. (*.pdf 411 KB)

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Oдлука о буџету за 2021. годину

Одлука о ребалансу децембар 2020.године

Одлука о ребалансу септембар 2020. године

Одлука о ребалансу фебруар 2020.

Одлука о буџету за 2020. годину

Одлука о ребалансу јун 2019. године

Извештај  о  извршењу  одлуке  о  буџету општине Александровац за период од 01.01.до 30.06.2019. године

Одлука о ребалансу март 2019. године

Одлука о завршном рачуну буџета за 2018. годину

Извештај о извршењу одлуке за 2018. годину

Одлукa о буџету општине Александровац за 2019.годину

Одлука о ребалансу децембар 2018.

Oдлука о ребалансу јул 2018.

Одлукa о буџету општине Александровац за 2018.годину

Одлука о буџету општине Александровац за 2017. годину

 

OСТАЛА ДОКУМЕНТА

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (oд 13.11.2020)

Списак запошљених који имају овлашћења у вођењу управног поступка

Пословник савета за здравље општине Александровац

Решење о одређивању лица за заштиту података о личности

Eтички кодекс функционера општине Aлександровац

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

Print Friendly, PDF & Email