Документа

На овој страници можете преузети документа

СТАТУТ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Статут општине Александровац

Измена Статута општине Александровац Сл. 13′-12 (doc. 26KB)

Допуна Статута општине Александровац Сл. 7-08 (doc. 29KB)

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Информатор 2021 год (pdf. 8700kb)
Информатор 2020 год (pdf. 5070kb)

Информатор 2019 год (pdf. 5870kb)

Информатор 2018 год (pdf. 4970kb)

План јавних набавки 2015 – органи општинске управе (*.pdf 16472 KB)

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

Локални акциони план општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021 – 2025.

План управљања отпадом за период 2010-2020 год (pdf. 523KB)

Просторни план општине Александровац (pdf. 6056KB)

Локални акциони план за младе 2010-2014 (pdf. 943 KB)

Локални акциони план за развој омладинског предузетништва 2011-2013 (pdf. 924 KB)

План генералне регулације Александровац (pdf. 2840 KB)

Стратегија развоја општине Александровац 2015-2020. год. (*.pdf 1867 KB)

Анекс стратегије развоја општине Александровац 2015-2020. год. (*.pdf 411 KB)

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Одлука о буџету општине Александровац за 2024.год

Oдлука o измени одлуке о привременом финасирању буџета општине Александровац за период  јануар – март 2024. год

Oдлука о привременом финасирању буџета општине Александровац за период  јануар – март 2024. год

Oдлука о ребалансу буџета 2-2023

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Александровац за период од 01.01.до 31.12.2022.године

Одлука о завршном рачуну буџета општине Александровац за 2022

Oдлука о ребалансу буџета  1-2023

Одлука о буџету општине Александровац за 2023. годину

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Александровац за период од 01.01. до 31.12.2021. године

Oдлука о завршном рачуну буџета општине Александровац за 2021. год.

Одлука о ребалансу април 2022

Одлука о буџету за 2022.

Одлука о ребалансу новембар 2021.

Oдлука о завршном рачуну буџета општине Александровац за 2020. год

Одлука о ребалансу април 2021.

Одлука о ребалансу фебруар 2021.

Oдлука о буџету за 2021. годину

Одлука о ребалансу децембар 2020.године

Одлука о ребалансу септембар 2020. године

Одлука о ребалансу фебруар 2020.

Одлука о буџету за 2020. годину

Одлука о ребалансу јун 2019. године

Извештај  о  извршењу  одлуке  о  буџету општине Александровац за период од 01.01.до 30.06.2019. године

Одлука о ребалансу март 2019. године

Одлука о завршном рачуну буџета за 2018. годину

Извештај о извршењу одлуке за 2018. годину

Одлукa о буџету општине Александровац за 2019.годину

Одлука о ребалансу децембар 2018.

Oдлука о ребалансу јул 2018.

Одлукa о буџету општине Александровац за 2018.годину

Одлука о буџету општине Александровац за 2017. годину

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

 

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ  020- 177 /2023-01 од  30. јануара 2024.године

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 020- 177 /2023-01 

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ OПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

OРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ   110-5/2022-01

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ  110- 6/2022-01 

ПРАВИЛНИК O  ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ  020-177/2023-01  од 30.06.2023

 

OСТАЛА ДОКУМЕНТА

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова

Списак запослених  у Општинској  управи општине Александровац који имају овлашћења за  вођење управног поступка и одлучивање у управној ствари или само  вођењe управног  поступка или предузимање појединих радњи у поступку.  (Број:020-84/23-01 Датум:21.04.2023.године)

Списак запослених  у Општинској  управи општине Александровац који имају овлашћења за  вођење управног поступка и одлучивање у управној ствари или само  вођењe управног  поступка или предузимање појединих радњи у поступку   

Решење о образовању и именовању председника и чланова Жалбене комисије општине Александровац

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ (од 02.03.2022) 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (oд 13.11.2020)

Списак запошљених који имају овлашћења у вођењу управног поступка

Пословник савета за здравље општине Александровац

Решење о одређивању лица за заштиту података о личности

Eтички кодекс функционера општине Aлександровац

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АЛЕКСАНДРОВАЦ

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 

Print Friendly, PDF & Email