Документа

На овој страници можете преузети документа

СТАТУТ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Статут општине Александровац Сл.7-08 (doc. 229KB)

Измена Статута општине Александровац Сл. 13′-12 (doc. 26KB)

Допуна Статута општине Александровац Сл. 7-08 (doc. 29KB)

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Информатор 2010 год (pdf. 515 KB)

Информатор 2011 год (pdf. 782 KB)

Информатор 2012 год

Информатор 2013 год (pdf. 3730 KB)

План јавних набавки 2015 – органи општинске управе (*.pdf 16472 KB)

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

План управљања отпадом за период 2010-2020 год (pdf. 523KB)

Просторни план општине Александровац (pdf. 6056KB)

Локални акциони план за младе 2010-2014 (pdf. 943 KB)

Локални акциони план за развој омладинског предузетништва 2011-2013 (pdf. 924 KB)

План генералне регулације Александровац (pdf. 2840 KB)

Стратегија развоја општине Александровац 2015-2020. год. (*.pdf 1867 KB)

Анекс стратегије развоја општине Александровац 2015-2020. год. (*.pdf 411 KB)

OСТАЛА ДОКУМЕНТА

Списак запошљених који имају овлашћења у вођењу управног поступка

 

Print Friendly, PDF & Email