Arhiva po kategoriji: Јавни позив

дец 25

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14 – др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 20/2020) и члана 20-24. Одлуке о јавним расправама …

Nastaviti čitanje »

дец 16

ОГЛАС

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

дец 10

Обавештење о закљученом уговору број 10У/2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-266-8/2020 Датум:10.12.2020.године АЛЕКСАНДРОВАЦ                                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ                                                          (набавка број 10У/2020)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Услуге   Опис предмета набавке:Геодетске услуге Ознака и …

Nastaviti čitanje »

дец 09

Обавештње о закљученом уговору број 2Р/2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-268-9/2020 Датум:09.12.2020.године АЛЕКСАНДРОВАЦ                                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ                                                             (набавка број 2Р/2020)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Радови   Опис предмета набавке:Реконструкција сталне поставке Завичајног …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «