Arhiva po kategoriji: Јавни позив

јан 11

Конкурс за одобравање средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021 ), раздео 5.  функционална класификација  090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 81, 83, 84, 85 и 102 и  члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса …

Nastaviti čitanje »

окт 28

Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111-10 /2021 – 01 Датум: 28.10. 2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ             На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 12. став …

Nastaviti čitanje »

јул 16

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Република Србија ОШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ Општинска управа општине Александровац-Одељење за пољопривреду и рурални развој Број: 320-       /2021-06 Датум: 15.07.2021   На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09,112/2015,80/2017)и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини(„Службени гласник …

Nastaviti čitanje »

јул 16

Јавни позив за доказивање права пречек закупа пољопривредног земљишта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Општина Александровац Општинска управа општине Александровац Одељење за пољопривреду и рурални развој Број: 320-    /2021-06 Датум: 15.07.2021.   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ     У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «