Arhiva po kategoriji: Јавни позив

феб 26

Позив за достављање понуда број 3Д/2021- Набавка цветних аранжмана

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-51/2021 Датум:26.02.2021.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других …

Nastaviti čitanje »

феб 26

Oдлука о одобравању средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац” број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 …

Nastaviti čitanje »

феб 23

Oбавештење о закљученом уговору за набавку 1У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-43-8/2021 Датум:22.02.2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ     OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (набавка број 1У/2021)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Услуге Опис предмета набавке:Услуге дневног боравка деце,младих и одраслих особа …

Nastaviti čitanje »

феб 19

Прелиминарна одлука о одобравању средстава за финансирање /суфинансирање програма

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац” број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «