Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

мар 30

Одлука о додели уговора за јавну набаку мале вредности број ЈН 1.1.12.Д/2020 – Набавка табли за обележавање улица

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-87–40/2020 Датум:30.03.2020.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-87-39/2020  од  27.03.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

мар 30

Обавештење о закљученом уговору број ЈН 1.3.4.Р/2020. – Kрпљење ударних рупа

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-46-17/2020 Датум:30.03.2020.године А л е к с а н д р о в а ц На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује О б а …

Nastaviti čitanje »

мар 24

Одлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.1.1.Д /2020 – Набавка електричне енергије

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-48–9/2020 Датум:23.03.2020.године                 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-48-8/2020 од 20.03.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:     ОДЛУКУ  О  …

Nastaviti čitanje »

мар 20

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.2.1.У /2020 – Одржавање уличне расвете

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број:404-61-11/2020 Датум:20.03.2020.године.                 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-61-10/2020 од 19.03.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «