Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

авг 07

Обавештење о закљученом уговору  број  ЈН 1.2.6.У/2020. – Израда пројектне документације  озакоњења објекта зграде Општинске управе општине Александровац

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број: 404-133-19/2020 Датум:07.08.2020.године               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац …

Nastaviti čitanje »

јул 31

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.3.31.Р/2020. – Изградња ограде и расвете игралишта у Кожетину

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 Александровац Број: 404-156–12/2020 Датум: 31.07.2020.године E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374 Матични број:07194838 Тел: 037-3751 145               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује О …

Nastaviti čitanje »

јул 31

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.3.30.Р/2020. – Санација објекта (препокривање крова ) у Дашници

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 Александровац Број: 404-142–12/2020 Датум: 31.07.2020.године E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374 Матични број:07194838 Тел: 037-3751 145               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује О …

Nastaviti čitanje »

јул 31

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.29.Р/2020. – Санација дома културе у Доњем Ступњу

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 Александровац Број: 404-141–12/2020 Датум: 31.07.2020.године E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374 Матични број:07194838 Тел: 037-3751 145               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује О …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «