Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

јул 10

Обавештење о закљученом уговору рој  1.1.5.Д/2020. –

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-139-17/2020 Датум:10.07.2020.године А л е к с а н д р о в а ц                 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац …

Nastaviti čitanje »

јул 08

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.8.У/2020 – Израда пројектне документације за Болничку улицу

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-134–15/2020 Датум:08.07.2020.године               На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-134-14/2020 од 06.07.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

јул 08

Обавештење о закљученом уговору број 1.1.10.Д/2020. – Набавка и уградња лед расвете

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-149-13/2020 Датум:08.07.2020.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује …

Nastaviti čitanje »

јул 07

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.11.Р/2020 – Санација градских улица

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-136-9/2020 Датум:06.07.2020.године               На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-136-8/2020 од 02.07.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «