Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

сеп 28

Oдлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.2.9.У/2020 – Израда пројектне документације бициклистичке стазе на територији општине Александровац

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-135-14/2020 Датум:28.09.2020.године                 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-135-13/2020 од  25.09.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ …

Nastaviti čitanje »

сеп 23

Oдлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.2.5. У /2020 – Зимско одржавањe  путева

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-173-12/2020 Датум:23.09.2020.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-173-11/2020 од  22.09.2020.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА за …

Nastaviti čitanje »

сеп 18

Oдлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.1.9.Д /2020 – Набавка камера за детектовање саобраћајних прекршаја и  пратеће информатичке опреме

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-163-16/2020 Датум:18.09.2020.године А л е к с а н д р о в а ц                 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број …

Nastaviti čitanje »

сеп 16

Одлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.1.7.Д /2020 – Набавка електричне енергије

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-174–9/2020 Датум:16.09.2020.године А л е к с а н д р о в а ц                 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave