Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

јул 15

Позив за достављање понуда у поступку набавке број 11Д/2021- Набавка, испорука и монтажа клима уређаја и вентилатора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-201-1/2021 Датум:15.07.2021.године.   На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних …

Nastaviti čitanje »

јул 13

Позив за достављање понуда за јавну набавку број 11У/2021- услуга предштампе,израде коверата

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-199-1/2021 Датум:13.07.2021.године.               На основу члана 27. став 1. тачка 1.и члана 12.став 11. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки …

Nastaviti čitanje »

јул 12

Обавештење о закљуеном уговору број 2Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број:404-191-8/2021 Датум:09.07.2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (набавка број 2Д/2021)   Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра   Опис предмета набавке:Набавка канцеларијског материјала Ознака и …

Nastaviti čitanje »

јул 12

Обаветење о закљуеном уговору број 1Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број:404-190-8/2021 Датум:09.07.2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (набавка број 1Д/2021)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра   Опис предмета набавке:Набавка канцеларијског материјала Ознака и …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave