Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

јул 31

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.29.Р/2020. – Санација дома културе у Доњем Ступњу

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 Александровац Број: 404-141–12/2020 Датум: 31.07.2020.године E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374 Матични број:07194838 Тел: 037-3751 145               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује О …

Nastaviti čitanje »

јул 31

Oбавештење о закљученом уговору 1.3.12.Р/2020. – Санација градских улица (Солунских ратника, Јарушка  пољана, Мала Ракља, Старци, Лукаревина, Кожетин и  Колашинска)

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-137-13/2020 Датум:31.07.2020.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује О …

Nastaviti čitanje »

јул 22

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.31.Р /2020 – Изградња ограде и расвете игралишта у Кожетину

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-156-9/2020 Датум:22.07.2020.године               На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-156-8/2020 од 20.07.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

јул 21

Oдлука о додели уговора за јавну набавку велике вредности  број ЈН 1.3.30.Р /2020 – Санација  објекта (препокривање крова) у Дашници

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-142-9/2020 Датум:21.07.2020.године               На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-142-8/2020 од 20.07.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave