Развој сваке заједнице, па и локалне, мора се стратешки планирати и усмеравати како би се из постојећег стања прешло на ниво који се у будућности жели достићи.

Стратешко планирање је било присутно у нашој земљи у ранијим фазама развоја (после Другог светског рата), али у последњим деценијама прошлог века практично није ни постојало. Стратешко планирање је обновљено у првој деценији овог века на свим нивоима, те су јединице локалне самоуправе започеле да их израђују и реализују уз примену различитих методологија, неретко уз значајне пропусте.

 

Народна скупштина Републике Србије је у априлу 2018. године усвојила Закон о планском систему којим је, између осталог, детаљно уређена обавеза органа јединица локалне самоуправе да планирају јавне послове у својој надлежности. У складу са Законом о локалној самоуправи јединице локалне самоуправе планирају, уређују и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво.

 

Уједначен општи приступ и званично уређен концепт планског система није постојао у правном систему Републике Србије до усвајања Закона о планском систему 2018. године. Управо спровођење овог Закона треба да омогући успостављање ефикасног, транспарентног, координисаног и реалног система планирања Републике Србије на свим нивоима власти, обухватајући кључне аспекте социјалне и економске развојне политике, регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење буџетских средстава и обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије.

 

Скупштина општине Александровац је на седници одржаној 7. фебруара 2020. године донела Одлуку о приступању изради Стратешког плана развоја општине Александровац за период од 2020. до 2027. године. Истом Одлуком је израда овог документа поверена Канцеларији за локално-економски развој општине Александровац.

Процесом израде овог документа руководи Координациони тим за израду Нацрта стратешког плана развоја  општине Александровац за период од 2020. до 2027. године формиран Решењем председника Општине од 10. јуна 2020. године, a измењен 11. марта 2021. године.

 

Запотребе израде Нацрта плана развоја Решењем председника Координационог телаформирано је седам оперативних радних група и једна подгрупа по приоритетним областима: за инфраструктуру, за привреду, за запошљавање,  за туризам, за пољопривреду са подгрупом винара, за заштиту животне средине и за друштвене делатности.

Општини Александровац у изради Плана развоја подршку пружа Удружење грађана за подршку европским интеграцијама „Евроконтакт“ из Крушевца.

 

План развоја општине Александровац се ради у складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије и подзаконским актима у области Планског система. Процес израде се заснива на Смерницама за израду планова развоја јединица локалне самоуправе које су израђене у оквиру пројекта ”Подршка реформи јавне управе у Србији” у сарадњи Сталне конференције градова и општина (СКГО) и Немачко друштво за међународну сарадњу (GIZ), уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике Владе Републике Србије и саме Владе.

ГАЛЕРИЈА

 
LER-prvi-dan-2-slika-4 LER-prvi-dan-2-slika-3 LER-prvi-dan-2-slika-2 LER-prvi-dan-2-slika-1 LER-prvi-dan-1-slika-4 LER-prvi-dan-1-slika-3 LER-prvi-dan-1-slika-2 LER-prvi-dan-1-slika-1 LER-drugi-dan-slika-4 LER-drugi-dan-slika-3 LER-drugi-dan-slika-2 LER-drugi-dan-slika-1
 
LER-20-04-2021-slika-4 LER-20-04-2021-slika-3 LER-19-04-2021-2.-gupa-slika-4 LER-20-04-2021-slika-1 LER-20-04-2021-slika-2 LER-19-04-2021-1.-grupa-slika-4 LER-19-04-2021-2.-grupa-slika-1 LER-19-04-2021-2.-grupa-slika-2 LER-19-04-2021-2.-gupa-slika-3 LER-19-04-2021-1.-grupa-slika-2 LER-19-04-2021-1.-grupa-slika-3 LER-11-05-2021-1 LER-19-04-2021-1.-grupa-slika-1 LER-11-05-2021-3 LER-11-05-2021-4 LER-11-05-2021-2
Print Friendly, PDF & Email