Arhiva po kategoriji: Скупштинске одлуке

јул 03

Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији општине Александровац

                                                                                                                                                    На основу члана 32. став 1. тачка 16.  Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. закон,101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон ), члана 33. Закона о трговини (“Службени гласник РС“, број 53/2019), члана 39. Закона о прекршајима (“Службени гласник РС”, број 65/13, 113/2016, 98/2016 – Одлука УС, 91/2019, 91/2019 – др. …

Nastaviti čitanje »

нов 30

 З А К Љ У Ч А К

            На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, “Службени лист СРЈ“, бр. 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14- др. закон, 95/18, …

Nastaviti čitanje »

дец 28

Oбавештење

Р  е п у б л и к а   С р б и ј а СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ОДБОР ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА Број: 020-921 /2022-01 27.12.2022. године АЛЕКСАНДРОВАЦ   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е               Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава дан Општине.             Дан општине Александровац …

Nastaviti čitanje »

окт 03

Одлукa о покретању поступка ликвидације Канцеларије за локални економски развој општине Александровац доо

Одлукa о покретању поступка ликвидације Канцеларије за локални економски развој општине Александровац доо

Starije objave «