Arhiva po kategoriji: Скупштинске одлуке

нов 18

Oдлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Доњи Ступањ

На основу члана 74. став 5 Закона о локалној самоуправи (“Службени  Гласник Републике Србије“: бр. 129/07 , 83/14-др. закон, 101/16- др закон и 47/18) , члана 124 став 4 Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“  број  2/19) и члана  19. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Службени лист општине Александровац”, бр. 9/19), …

Nastaviti čitanje »

апр 22

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

дец 17

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

О Д Л У К A О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2021.  ГОДИНУ

мар 07

Информације о току израде Стратешког плана развоја општине Александровац

“Скупштина општине Александровац је на седници одржаној 7. фебруара 2020. године усвојила Одлуку о приступању изради Стратешког плана развоја општине Александровац за период од 2020 – 2027. године, те да се израда овог документа поверава Канцеларији за ЛЕР општине Александровац. Овај документ ће заменити Стратегију развоја општине Александровца за период од 2015 – 2020. године. …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «