Arhiva po kategoriji: Скупштинске одлуке

окт 03

Одлукa о покретању поступка ликвидације Канцеларије за локални економски развој општине Александровац доо

Одлукa о покретању поступка ликвидације Канцеларије за локални економски развој општине Александровац доо

јул 08

Oдлукa о потврђивању мандата Скупштине општине Александровац

Oдлукa о потврђивању мандата Скупштине општине Александровац

нов 18

Oдлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Доњи Ступањ

На основу члана 74. став 5 Закона о локалној самоуправи (“Службени  Гласник Републике Србије“: бр. 129/07 , 83/14-др. закон, 101/16- др закон и 47/18) , члана 124 став 4 Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“  број  2/19) и члана  19. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Службени лист општине Александровац”, бр. 9/19), …

Nastaviti čitanje »

апр 22

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

Starije objave «