Конатакт

aleksandrovac-grb

Општина Александровац

Јаше Петровића 26
37230 Александровац
kabinet@aleksandrovac.rs

www.aleksandrovac.rs

 

Централа: 037 3751 029

 

ПИБ 100369374

МАТИЧНИ БРОЈ 07194838

ШИФРА 75110

Рад органа општине Александровац је јаван.

Јавност рада органа уређена је Статутом општине Александровац.


 

 

Print Friendly, PDF & Email

Оставите одговор