Arhiva po kategoriji: Оглас

јун 28

Оглас

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавноr надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018 и 79/2023), члана 28. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и …

Nastaviti čitanje »

авг 29

Оглас о јавној лицитацији  

На основу Одлуке о коришћењу јавних површина у данима Привредно-туристичке манифестације „ЖУПСКА БЕРБА“ (Сл.лист општине Александровац бр.13/19, 22/22, 17/23 и 21/23), Решења о одређивању јавних површина за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације„Жупска берба 2023“ које је донело Општинско већа број 020-628/2023-01 од 29.08.2023. године и Одлуке о расписивању огласа о јавној лицитацији коју …

Nastaviti čitanje »

авг 24

Oглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ AЛЕКСАНДРОВАЦ Број: 020-501/23-01 Дана: 24.08.2023.године АЛЕКСАНДРОВАЦ   На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима …

Nastaviti čitanje »

авг 04

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ– РАСХОДОВАНО ВОЗИЛО

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ  -Комисија за спровођење поступка отуђења расходованог моторног возила Број: 020-571/2023 Дана: 4.8.2023.године Александровац   На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др закон,108/16,113/17,95/18 и 153/20), члан 72. став 1  тачка 25. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, број ), члана 36. …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «