Arhiva po kategoriji: Оглас

авг 25

Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111-10 /2021 – 01 Датум: 23.08. 2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ             На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 12. став …

Nastaviti čitanje »

авг 05

Оглас ради давања у закуп непокретности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ОПШТИНЕ AЛЕКСАНДРОВАЦ Број : 020-551/2021-01 Дана: 05.08.2021. године АЛЕКСАНДРОВАЦ На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавноr надметања и прикупљања писмених …

Nastaviti čitanje »

мар 18

Oдлука о расписивању јавног огласа

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана …

Nastaviti čitanje »

феб 03

ЈАВНИ ОГЛАС

Завод за заштиту споменика културе Краљево у име Републичког завода за заштиту споменика културе, на основу члана 48. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон), објављује ЈАВНИ ОГЛАС             Обавештавају се сопственици и корисници катастарских парцела и објеката на њој, као и заинтересовани органи и установе, да је покренут …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «