Arhiva po kategoriji: Оглас

авг 26

Оглас о јавној лицитацији

На основу Одлуке о коришћењу јавних површина у данима Привредно-туристичке манифестације „ЖУПСКА БЕРБА“ (Сл.лист општине Александровац бр.13/19), Решења о одређивању јавних површина за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације„Жупска берба 2022“ које је донело Општинско већа број  020-557/2022-01  од  25. августа 2022. године и Одлуке о расписивању огласа о јавној лицитацији коју је Организациони …

Nastaviti čitanje »

јул 26

Оглас за ангажовање помоћних радника

Оглас за ангажовање помоћних радника у општини Александровац за потребе спровођења пописа становништва, домаћинства и станова у 2022. години

јун 29

Оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ AЛЕКСАНДРОВАЦ Број : 020-433/2022-01 Дана: 29.06.2022. године АЛЕКСАНДРОВАЦ   На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као …

Nastaviti čitanje »

феб 28

Oглас ради давања у закуп непокретности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ AЛЕКСАНДРОВАЦ Број: 020-1064/21-01 Дана: 28.02.2022.године АЛЕКСАНДРОВАЦ   На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «