«

»

дец 30

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9/2019), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 29.12.2022. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас ) у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) 50% Период закупа Основ располагања/Степен заштите
Александро вац 1 0,0261 1.867,05 24,36 15  
Бзенице 2 0,5275 3.113,46 821,18 15  
Бзенице 3 0,7735 1.554,83 601,33 15  
Бзенице 4 0,5207 3.604,21 938,35 15  
Бзенице 5 1,1063 2.577,96 1.426,00 15  
Бзенице 6 1,1860 3.866,36 2.292,75 15  
Ботурићи 7 0,2885 3.129,46 451,42 15  
Ботурићи 8 0,0846 4.345,15 183,80 15  
Ботурићи 9 2,0058 6.517,08 6.535,98 15  
Ботурићи 10 0,9780 3.129,46 1.530,31 15  
Ботурићи 11 0,3238 6.517,08 1.055,12 15  
Ботурићи 12 0,7508 6.517,08 2.446,51 15  
Ботурићи 13 0,0557 6.517,06 181,50 15  
Велика Врбница Горња 14 1,1923 6.517,08 3.885,16 15  

30

Велика Врбница Горња 15 0,2849 3.129,45 445,79 15  
Веља Глава 16 0,1443 3.206,93 231,38 15  
Веља Глава 17 0,1160 1.045,52 60,64 15  
Витково 18 0,2500 9.414,20 1.176,78 15  
Вранштица 19 1,0880 2.577,96 1.402,41 15  
Вранштица 20 0,3725 1.563,14 291,14 15  
Вранштица 21 0,8147 688,52 280,47 15  
Вранштица 22 0,5839 2.577,96 752,64 15  
Вранштица 23 0,6614 861,26 284,82 15  
Вранштица 24 1,1539 1.553,36 896,21 15  
Вранштица 25 0,4734 2.898,14 685,99 15  
Вранштица 26 1,4791 3.206,91 2.371,67 15  
Вранштица 27 1,1472 635,98 364,80 15  
Вранштица 28 0,7529 2.577,97 970,47 15  
Вранштица 29 0,6463 2.577,97 833,07 15  
Вранштица 30 0,1232 5.275,65 324,98 15  
Вранштица 31 0,4845 5.275,60 1.278,02 15  
Вранштица 32 0,0751 5.275,63 198,10 15  
Вранштица 33 0,0792 5.275,63 208,91 15  
Горња Злегиња 34 0,3739 9.414,20 1.759,99 15  
Горњи Вратари 35 0,0556 7.448,74 207,08 15  
Горњи Вратари 36 0,6377 8.379,27 2.671,73 15  
Горњи Вратари 37 1,6381 6.517,08 5.337,81 15  
Горњи Ступањ 38 0,1086 8.379,28 454,99 15  
Горњи Ступањ 39 0,1531 9.414,24 720,66 15  
Грчак 40 0,1021 1.291,87 65,95 15  
Дашница 41 0,0722 8.379,22 302,49 15  
Дашница 42 0,1018 7.240,57 368,54 15  
Дашница 43 0,1057 1.866,89 98,66 15  
Дашница 44 0,1960 8.379,29 821,17 15  
Дашница 45 0,2028 8.379,29 849,66 15  
Доброљубц и 46 0,2807 6.890,06 967,02 15  
Доброљубц и 47 0,5613 7.430,00 2.085,23 15  
Доброљубц и 48 0,0825 5.584,24 230,35 15  
Доброљубц и 49 0,0594 7.448,82 221,23 15  
Доброљубц и 50 0,5272 1.866,88 492,11 15  
Дренча 51 0,0941 8.379,28 394,24 15  
Дренча 52 1,8580 5.275,61 4.901,04 15  

 

Јелакци 53 0,3756 3.206,92 602,26 15  
Јелакци 54 0,8138 383,51 156,05 15 3. зона
Јелакци 55 0,6813 4.345,10 1.480,16 15  
Јелакци 56 0,6560 1.461,92 479,51 15  
Јелакци 57 2,9614 635,98 941,70 15  
Јелакци 58 3,4159 635,98 1.086,22 15  
Јелакци 59 0,3222 4.345,10 700,00 15  
Јелакци 60 3,8098 635,98 1.211,48 15  
Јелакци 61 0,3103 635,97 98,67 15  
Јелакци 62 0,2002 635,96 63,66 15  
Јелакци 63 4,3972 635,98 1.398,27 15  
Јелакци 64 0,7554 820,16 309,78 15  
Јелакци 65 5,1231 635,98 1.629,09 15  
Јелакци 66 1,6759 2.577,96 2.160,20 15  
Јелакци 67 3,8332 842,74 1.615,19 15  
Јелакци 68 2,1645 861,27 932,11 15  
Јелакци 69 1,1022 430,64 237,32 15 3. зона
Јелакци 70 0,5157 861,28 222,08 15  
Јелакци 71 4,4340 635,98 1.409,97 15  
Јелакци 72 0,1857 4.345,13 403,44 15  
Јелакци 73 6,2150 635,98 1.976,31 15  
Јелакци 74 1,8021 635,98 573,05 15  
Јелакци 75 5,7112 635,98 1.816,10 15  
Јелакци 76 0,3044 635,97 96,80 15  
Јелакци 77 1,0575 430,64 227,70 15 3. зона
Јелакци 78 0,3444 430,63 74,16 15 3. зона
Јелакци 79 10,4756 635,98 3.331,14 15  
Јелакци 80 0,2574 3.206,92 412,73 15  
Јелакци 81 0,0860 635,93 27,35 15  
Јелакци 82 0,3987 2.172,56 433,10 15 3. зона
Јелакци 83 1,2708 4.345,11 2.760,88 15  
Јелакци 84 0,2911 635,97 92,57 15  
Јелакци 85 6,8835 361,13 1.242,92 15 3. зона
Козница 86 1,2011 2.079,74 1.248,98 15  
Козница 87 0,4733 3.616,69 855,89 15  
Козница 88 0,1883 4.345,09 409,09 15  
Козница 89 1,7987 1.045,50 940,27 15  
Козница 90 0,1450 3.206,90 232,50 15  
Козница 91 0,1737 1.045,48 90,80 15  
Козница 92 3,1940 5.275,61 8.425,15 15  
Латковац 93 0,5652 2.154,55 608,87 15  
Латковац 94 0,0971 1.291,86 62,72 15  
Лесеновци 95 0,0549 1.291,99 35,46 15  
Лесковица 96 0,9346 4.326,85 2.021,93 15  
Лесковица 97 2,1566 2.158,49 2.327,50 15  
Лесковица 98 1,2312 3.819,62 2.351,36 15  
Лесковица 99 0,2683 4.377,38 587,22 15  
Лесковица 100 0,1046 4.345,12 227,25 15  

 

Лесковица 101 0,0253 1.292,09 16,34 15  
Лесковица 102 0,4096 6.400,71 1.310,87 15  
Лесковица 103 0,1043 4.345,06 226,60 15  
Лесковица 104 0,3172 2.577,96 408,86 15  
Лесковица 105 0,1183 2.577,94 152,49 15  
Лесковица 106 0,2159 6.517,09 703,52 15  
Лесковица 107 0,3392 6.517,07 1.105,30 15  
Лесковица 108 0,1771 1.477,30 130,82 15  
Плеш 109 0,5076 8.166,98 2.072,78 15  
Плеш 110 0,0607 7.448,76 226,07 15  
Плеш 111 0,4801 1.045,49 250,97 15  
Плоча 112 2,6939 475,41 640,36 15 3. зона
Плоча 113 0,0651 1.902,15 61,91 15  
Плоча 114 0,3297 2.994,02 493,56 15  
Плоча 115 1,0586 2.577,96 1.364,51 15  
Плоча 116 1,4512 3.036,80 2.203,50 15  
Плоча 117 1,3241 861,27 570,20 15  
Плоча 118 0,4032 2.577,95 519,72 15  
Плоча 119 0,7348 3.013,73 1.107,25 15  
Плоча 120 1,1669 4.345,11 2.535,15 15  
Плоча 121 0,3366 1.101,49 185,38 15  
Плоча 122 0,3456 3.206,92 554,15 15  
Плоча 123 1,3692 861,27 589,63 15  
Плоча 124 0,6261 2.577,96 807,03 15  
Плоча 125 0,6560 3.129,47 1.026,46 15  
Плоча 126 1,6447 4.345,11 3.573,20 15  
Плоча 127 1,4795 4.345,11 3.214,30 15  
Плоча 128 0,4940 861,28 212,73 15  
Плоча 129 7,1736 317,99 1.140,57 15 3. зона
Плоча 130 0,4898 2.577,95 631,34 15  
Плоча 131 0,5689 861,28 244,99 15  
Плоча 132 0,7635 4.345,11 1.658,75 15  
Плоча 133 3,8443 3.046,98 5.856,75 15  
Плоча 134 0,2012 4.345,13 437,12 15  
Плоча 135 0,3816 2.228,88 425,27 15  
Плоча 136 1,2303 2.577,96 1.585,83 15  
Плоча 137 0,1441 2.577,93 185,74 15  
Плоча 138 0,9659 4.345,11 2.098,47 15  
Плоча 139 0,4998 861,26 215,23 15  
Плоча 140 0,0988 4.345,14 214,65 15  
Плоча 141 1,0118 4.345,11 2.198,19 15  
Плоча 142 0,1368 4.345,10 297,21 15  
Плоча 143 0,4918 4.345,12 1.068,46 15  
Плоча 144 1,7974 430,64 387,01 15 3. зона
Плоча 145 0,2751 861,29 118,47 15  
Плоча 146 0,4085 4.345,12 887,49 15  
Плоча 148 0,6738 430,63 145,08 15 3. зона
Плоча 149 8,6193 2.577,96 11.110,11 15  

 

Ракља 150 0,1747 8.379,28 731,93 15  
Ратаје 151 0,8988 8.379,27 3.765,64 15  
Ратаје 152 0,9962 8.379,27 4.173,71 15  
Ратаје 153 0,4936 8.379,27 2.068,00 15  
Ратаје 154 0,0411 9.414,11 193,46 15  
Ратаје 155 1,3252 8.379,27 5.552,10 15  
Ратаје 156 0,3746 8.379,26 1.569,44 15  
Ратаје 157 0,6265 9.414,21 2.949,00 15  
Ратаје 158 0,2721 9.414,22 1.280,80 15  
Ратаје 159 0,1271 9.414,24 598,27 15  
Рогавчина 160 1,0641 1.045,50 556,26 15  
Рогавчина 161 0,7799 3.731,22 1.454,99 15  
Рогавчина 162 0,2981 2.341,50 349,00 15  
Рогавчина 163 1,9280 1.759,98 1.696,63 15  
Рогавчина 164 0,4775 1.412,96 337,35 15  
Рогавчина 165 1,4814 2.577,96 1.909,49 15  
Рогавчина 166 0,1713 1.045,48 89,55 15  
Рогавчина 167 0,8173 2.577,96 1.053,48 15  
Рогавчина 168 0,6541 2.577,95 843,12 15  
Рогавчина 169 0,9789 2.815,55 1.378,07 15  
Рогавчина 170 0,4647 1.045,49 242,92 15  
Рогавчина 171 0,3019 1.901,76 287,07 15  
Рогавчина 172 0,1018 1.045,48 53,22 15  
Рогавчина 173 0,3722 3.206,90 596,81 15  
Рогавчина 174 0,5802 4.345,11 1.260,52 15  
Рогавчина 175 0,6276 4.345,11 1.363,50 15  
Рогавчина 176 0,0389 4.344,99 84,51 15  
Рогавчина 177 3,5614 4.345,11 7.737,34 15  
Рогавчина 178 0,2625 2.577,94 338,36 15  
Рокци 179 0,2623 3.206,90 420,59 15  
Рокци 180 0,3172 861,25 136,60 15  
Рокци 181 1,0536 3.093,55 1.629,68 15  
Рокци 182 0,5677 861,26 244,47 15  
Рокци 183 0,0763 3.206,95 122,34 15  
Рокци 184 1,5125 635,98 480,96 15  
Рокци 185 7,6422 861,27 3.291,00 15  
Рокци 186 1,1680 861,27 502,98 15  
Рокци 187 0,0586 861,26 25,24 15  
Рокци 188 0,0274 3.206,93 43,93 15  
Рокци 190 2,9400 861,27 1.266,07 15  
Руденице 191 0,8380 4.345,11 1.820,60 15  
Стањево 192 0,0645 9.414,26 303,61 15  
Стањево 193 0,0509 10.344,79 263,27 15  
Старци- Поповци 196 1,4507 6.517,08 4.727,16 15  
Стрменица 197 0,6838 1.045,50 357,46 15  
Стрменица 198 0,6060 2.326,72 705,00 15  
Стрменица 199 0,5509 1.216,55 335,10 15  

 

Стрменица 200 0,5461 1.045,50 285,47 15  
Стрменица 201 0,7518 2.118,99 796,53 15  
Стрменица 202 0,2576 2.253,80 290,29 15  
Стрменица 203 0,7608 3.400,07 1.293,39 15  
Стрменица 204 0,0791 1.045,51 41,35 15  
Стрменица 205 2,2987 1.045,50 1.201,65 15  
Стрменица 206 0,1429 1.045,49 74,70 15  
Стрменица 207 0,0566 1.045,58 29,59 15  
Стрменица 208 0,0834 6.517,03 271,76 15  
Стрменица 209 0,0324 4.345,06 70,39 15  
Стрменица 210 0,0440 4.345,00 95,59 15  
Стрменица 211 0,6410 2.577,96 826,24 15  
Стрменица 212 0,4107 1.045,51 214,69 15  
Стрменица 213 0,3525 6.517,08 1.148,64 15  
Стрменица 214 0,0306 6.516,99 99,71 15  
Стрменица 215 0,0420 6.517,14 136,86 15  
Стрменица 216 0,0297 6.517,17 96,78 15  
Стрменица 217 0,0454 3.206,83 72,80 15  
Стрменица 218 0,3376 6.517,09 1.100,08 15  
Стубал 219 0,0721 8.379,33 302,07 15  
Стубал 220 0,0995 9.414,17 468,36 15  
Стубал 221 0,0236 10.344,92 122,07 15  
Стубал 222 0,2594 10.344,72 1.341,71 15  
Стубал 223 0,0618 10.344,66 319,65 15  
Стубал 224 0,8917 10.344,72 4.612,19 15  
Стубал 225 0,0410 9.743,41 199,74 15  
Стубал 226 2,0088 10.344,72 10.390,23 1  
Суботица 227 0,1488 9.414,18 700,42 15  
Трнавци 228 0,2533 4.694,67 594,58 15  
Трнавци 229 0,2048 6.517,09 667,35 15  
Трнавци 230 0,1215 1.291,93 78,48 15  
Трнавци 231 0,4745 1.291,91 306,51 15  
Трнавци 232 2,4080 7.448,76 8.968,31 15  
Шљивово 233 0,2162 7.448,75 805,21 15  
Шљивово 234 0,1067 1.477,32 78,81 15  
Доњи Ступањ 235 0,7222 1.317,86 475,88 15  
Доњи Ступањ 236 0,2920 5.275,62 770,24 15  
Доњи Ступањ 237 0,6031 5.670,17 1.709,84 15  
Доњи Ступањ 238 0,1285 2.553,23 164,05 15  
Доњи Ступањ 239 0,0270 4.345,19 58,66 15  
Доњи Ступањ 240 0,0850 5.257,65 223,45 15  
Доњи Ступањ 241 0,2543 6.517,07 828,65 15  

 

Доњи Ступањ 242 0,0674 1.477,30 49,79 15  
Доњи Ступањ 243 0,2642 7.448,75 983,98 15  
Лаћислед 244 0,0542 8.379,34 227,08 15  
Лаћислед 245 0,2865 8.379,27 1.200,33 15  
Мрмош 246 0,2123 7.364,06 781,70 15  
Мрмош 247 0,0454 7.448,68 169,09 15  
Укупно   219,4284        

 

 

 

 

 

 

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по груписаним јединицама јавних надметања (комплексима), која су предмет давања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 11 до 15 часова, као и на званичној веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

Контакт особа Радица Џамић Старинац, тел. 037/3751-069.

 

 1. Земљиште из Јавног огласа даје се у виђеном стању.

 

 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

 

 

КО Дана Од (часова)
Александровац 09.01.2023 10
Ботурићи 09.01.2023 10
Бзенице 09.01.2023 10
Дашница 09.01.2023 10
Доброљубци 09.01.2023 10
Доњи Ступањ 09.01.2023 10
Дренча 09.01.2023 10
Горња Злегиња 09.01.2023 10
Горњи Ступањ 09.01.2023 10
Горњи Вратари 09.01.2023 10
Грчак 09.01.2023 10
Јелакци 09.01.2023 10
Козница 09.01.2023 10
Лаћислед 09.01.2023 10
Латковац 09.01.2023 10
Лесеновци 09.01.2023 10
Лесковица 09.01.2023 10
Мрмош 09.01.2023 10
Плеш 09.01.2023 10
Плоча 09.01.2023 10

 

Ракља 09.01.2023 10
Ратаје 09.01.2023 10
Рогавчина 09.01.2023 10
Рокци 09.01.2023 10
Руденице 09.01.2023 10
Шљивово 09.01.2023 10
Стањево 09.01.2023 10
Старци-Поповци 09.01.2023 10
Стрменица 09.01.2023 10
Стубал 09.01.2023 10
Суботица 09.01.2023 10
Трнавци 09.01.2023 10
Велика Врбница Горња 09.01.2023 10
Веља Глава 09.01.2023 10
Витково 09.01.2023 10
Вранштица 09.01.2023 10

 

 

 

 1. Уколико након расписивања Јавног огласа дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа није било издато у закуп најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа је Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине АЛЕКСАНДРОВАЦ обележено за давање на коришћење у непољопривредне сврхе.
 5. Земљиште из Јавног огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе, осим за земљиште из тачке Јавног огласа.
 6. Земљиште из Јавног огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу има:

-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа има:

-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;

 

-за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус .

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе за бројеве јединица јавних надметања означених

*** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице:

 

– бројеви јединица јавних надметања означених *** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за електране на енергију ветра са пратећом инфраструктуром (објекти ветрењаче, далеководи, пилони, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем енергије ветра, односно за електране на сунчеву енергију са пратећом инфраструктуром (објекти соларних панела, далеководи, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем сунчеве енергије;

– бројеви јединица јавних надметања означених **** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за извођење геолошких истражних радова, односно експлоатацију минералних сировина глине, шљунка, песка, камена и др, односно за одлагање јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту на одређено време.

 

 

 1. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

 1. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.

 

 

 1. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. Јавног огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840- 1147804-22, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.

 

 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину, односно накнаду. Ако најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

 

 1. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из прописа којим се уређује управљање и располагање пољопривредним земљиштм у државној својини и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.

 

 1. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.

 

 1. Ако најповољнији понуђач након формирања ранг листе одустане од закупа или коришћења, односно ако престане да испуњава услове за закуп или коришћење, депозит му се не враћа, а та јединица јавног надметања није реализована у спроведеном кругу јавног надметања.

 

 1. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
  • су у пасивном статусу;
  • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
  • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
  • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
  • су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
  • су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу понуђач доказује следећом докуменатацијом:
 • за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом.

 • за правно лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке Јавног огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и

 

сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:

-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе означених *** и **** у табели тачке Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:
  • за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом;
  • за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци).

 

 

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:

 

 1. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка овог огласа и доказ о уплати депозита;
 2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
 3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка Јавног огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе документацију наведену у делу III тачка Јавног огласа и доказ о уплати депозита;

 

 

Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

 

Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана 11.01.2023. године.

 

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. Јавног огласа одржаће, и то:

 

 

КО Дана Почетак у (часова)
Александровац 19.01.2023 10:00
Ботурићи 19.01.2023 10:00

 

Бзенице 19.01.2023 10:00
Дашница 19.01.2023 10:00
Доброљубци 19.01.2023 10:00
Доњи Ступањ 19.01.2023 10:00
Дренча 19.01.2023 10:00
Горња Злегиња 19.01.2023 10:00
Горњи Ступањ 19.01.2023 10:00
Горњи Вратари 19.01.2023 10:00
Грчак 19.01.2023 10:00
Јелакци 19.01.2023 10:00
Козница 19.01.2023 10:00
Лаћислед 19.01.2023 10:00
Латковац 19.01.2023 10:00
Лесеновци 19.01.2023 10:00
Лесковица 19.01.2023 10:00
Мрмош 19.01.2023 10:00
Плеш 19.01.2023 10:00
Плоча 19.01.2023 10:00
Ракља 19.01.2023 10:00
Ратаје 19.01.2023 10:00
Рогавчина 19.01.2023 10:00
Рокци 19.01.2023 10:00
Руденице 19.01.2023 10:00
Шљивово 19.01.2023 10:00
Стањево 19.01.2023 10:00
Старци-Поповци 19.01.2023 10:00
Стрменица 19.01.2023 10:00
Стубал 19.01.2023 10:00
Суботица 19.01.2023 10:00
Трнавци 19.01.2023 10:00
Велика Врбница Горња 19.01.2023 10:00
Веља Глава 19.01.2023 10:00
Витково 19.01.2023 10:00
Вранштица 19.01.2023 10:00

 

 

 

Након истека рока за пријаву из дела IV Јавног огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V Јавног огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији.

 

На дан отварања понуда, из дела V Јавног огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.

 

Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица

 

који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке о давању у закуп, односно одлуке о давању на коришћење достави доказ о уплати закупнине, односно накнаде за коришћење у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп, односно на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине АЛЕКСАНДРОВАЦ.

Уколико је период закупа или коришћења дужи од једне године, закупнина или накнада за коришћење се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и:

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине, односно накнаде као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина, односно накнада за последњу годину закупа

 

Ову одлуку објавити на званичној веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли и званичној веб презентацији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Ова одлука се може објавити и у другим средствима јавног информисања, што не утиче на поступак јавног надметања.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-944-9/2021-01                                                                                                                                         Председник општине

Дана: 29.12.2022. године                                                                                                                                       Др Мирко Михајловић

Print Friendly, PDF & Email