Важни телефони ОУ

 • Централа (037) 3751 029
 • Факс (037) 3751 297
 • Председник општине (037) 3552 275
 • Председник Скупштине општине (037) 3552 388
 • Помоћници председника општине (037) 3552 187
 • Начелник Општинске управе (037) 3554 560
 • Општинско јавно правобранилаштво (037) 3751 159
 • Одељење за буџет, финансије и јавне службе (037) 3552 082
 • Одељење за општу управу (037) 3554 556
 • Одељење за јавне приходе (037) 3554 551
 • Одељење за пољопривреду (037) 3751 069
 • Одељење за урбанизам (037) 3751 069
 • Одељење за инспекцијске послове (037) 3554 558
 • Матична служба (037) 3751 029, локал 13
Print Friendly, PDF & Email