Важни телефони ОУ

 • Централа (037) 3751 029
 • Факс (037) 3751 297
 • Председник општине (037) 3552 275 | kabinet@aleksandrovac.rs      
 • Председник Скупштине општине (037) 3552 388 predsednikskupstine@aleksandrovac.rs
 • Помоћници председника општине (037) 3552 187
 • Начелник Општинске управе (037) 3554 560    |  nacelnik@aleksandrovac.rs
 • Општинско јавно правобранилаштво (037) 3751 159
 • Одељење за буџет, финансије и јавне службе (037) 3552 082  | finansije@aleksandrovac.rs
 • Одељење за општу управу (037) 3554 556 | uprava@aleksandrovac.rs
 • Одељење за јавне приходе (037) 3554 551 
 • Одељење за пољопривреду (037) 3751 069 
 • Одељење за урбанизам (037) 3751 069 | urbanizam@aleksandrovac.rs
 • Одељење за инспекцијске послове (037) 3554 558 | inspekcija@aleksandrovac.rs
 • Матична служба (037) 3751 029, локал 13  | maticnasluzba@aleksandrovac.rs| maticar@aleksandrovac.rs
Print Friendly, PDF & Email