јан 27

Одлука о додели уговора за јавну набавку ЈН 0039-Израда техничке документације за изградњу вртића

Одлука о додели уговора
за ЈН 0039-Израда техничке документације за изградњу вртића,
број 404-808-11/2021 од 27.01.2022.године.

јан 26

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац

јан 24

Зaкључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац

Зaкључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац

јан 21

Одлука о додели уговора број ЈН 0040/2021

Одлукa о додели уговора,
број 404-798-7/2021 од 21.01.2022. године за
ЈН 0040/2021-Набавка минибуса за потребе сеоског становништва на
територији Р.С. за 2021.год.

Starije objave «