апр 15

Обавештење о промени адресе

Обавештавамо Вас да адреса  soaleks@ptt.rs неће бити у употреби.
Званична адреса која се сада користи је kabinet@aleksandrovac.rs 

 

авг 03

Oбавештење

Република Србија
Општина Александровац
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број:501-56/2022-06
Датум:03.08.2022.године
Александровац
 

 

Општинска управа општине Александровац,

Одељење за локални економски развој и пољопривреду

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            Заинтересоване  органе и организације и заинтересовану јавност, да је носилац пројекта СЗР “БЕТОН СТИЛ РАЦА“ РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастраској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V.

 

            Такође, обавештавамо вас да је на основу Уредбе о утвђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр.114/2008),  прописано за које пројекте је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

Pročitati ostatak ovog unosa »

авг 01

авни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње клориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територије општине Александровац

ПРИЛОГ 1- Пријавни образац

авг 01

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) суфинансирање мера енергетске санације

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији општине Александровац за 2022. god

ПРИЛИОГ 1

ПРИЛОГ 1А

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 3

ПРИЛОГ 4

 

јул 26

Оглас за ангажовање помоћних радника

Оглас за ангажовање помоћних радника у општини Александровац за потребе спровођења пописа становништва, домаћинства и станова у 2022. години

Starije objave «