сеп 18

Oдлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.1.9.Д /2020 – Набавка камера за детектовање саобраћајних прекршаја и  пратеће информатичке опреме

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-163-16/2020
Датум:18.09.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-163-15/2020 од 17.09.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности добара

 број ЈН 1.1.9.Д /2020

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности добара  број ЈН 1.1.9.Д/2020- Набавка камера за детектовање

   саобраћајних прекршаја и  пратеће информатичке опреме, додељује се понуђачу

 

”ALPHA GUARD” D.O.O.

ул. Јасички пут број 2, 37000 Крушевац,

   

    број понуде  Понуђача 1524/20  од 11.09.2020.године,  број понуде  код  наручиоца  404-163-13/2020  од

    15.09.2020.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 16

Одлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.1.7.Д /2020 – Набавка електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-1749/2020
Датум:16.09.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-174-8/2020 од 14.09.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности добара

 број ЈН 1.1.7.Д /2020

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности добара  број ЈН 1.1.7.Д/2020-Набавка електричне енергије-

   Општинска управа, додељује се понуђачу

 

ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000 Београд,

   

    број понуде  18.01-392853/1-20  од 27.08.2020. године,  број понуде  код  наручиоца  404-174-6/2020  од

    11.09.2020.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 14

Од 18. септембра надзор за све грађане који се враћају у Србију

 

Кисић Тепавчевић је на конференцији за новинаре, након седнице Кризног штаба, упутила апел грађанима да се до петка врате у Србију јер ће након тога почети спровођење ове мере.

Она је објаснила да није реч о карантину или самоизолацији, већ о надзору, како би се спречио ризик преношења коронавируса, и најавила да ће начин спровођења надзора бити дефинисан и објављен у наредним данима.

Заменица директора „Батута“ је указала на то да су препоруке светских здравствених институција да надзор траје до 10 дана, уз напомену да ће он подразумевати одређену динамику јављања релевантним здравственим службама, с циљем да се потенцијални унос вируса у нашу земљу стави под контролу.

Према њеним речима, Кризни штаб је донео ту одлуку због повећања броја заражених у региону, али и у свим европским земљама, од краја августа.

Она је рекла да је Црна Гора трећа по учесталости обољевања у Европи и да, као таква, представља ризик, и напоменула да се број заражених повећава и у нашој земљи, с обзиром на то да велики број грађана Србије борави у тој земљи.

Кисић Тепавчевић је навела податак да се на високом месту налазе и Хрватска и Босна и Херцеговина, у којима, такође, борави велики број наших грађана.

Јуче је, како је истакла, примећен благи скок броја заражених у односу на претходне недеље, што је био сигнал да Кризни штаб мора да преузме даље одлуке како се ситуација не би погоршала.

Према њеним речима, тренутна епидемиолошка ситуација у Србији је повољна, али повратак грађана из поменутих земаља представља опасност за ширење заразе.

Она је истакла да је наш здравствени систем у претходном периоду показао колико може да ради у ванредним околностима и да је и сада врло спреман и има велике капацитете уколико дође до повећања броја оболелих.

Највећи број ковид болница се вратио у нековид систем рада и надамо се да ће тако остати у неком дужем временском периоду. Али, јесмо спремни, с обзиром на  то да већ имамо доста искуства са тим вирусом. Ипак, сви треба да се потрудимо и да не дозволимо више да сви наши капацитети буду максимално искоришћени, поручила је она.

Кисић Тепавчевић је подсетила на то да је још раније изречена као важна препорука да сва деца после повратка из иностранства, а која иду у колективе, буду у кућној изолацији у периоду од 10 дана, и додала да ће та мера бити проширена и на све друге који се враћају у земљу.

Према њеним речима, данас је одржан редовни састанак Кризног штаба на коме је разматрана епидемиолошка ситуација у Србији, али и другим земљама.

сеп 09

Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
XIX број: 820- -/2020
Датум: 09.09.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 68. Статута општине Александровац („Сл. лист општине Александровац“, бр. 2/19 од 11.02.2019.г0дине), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Александровац, број 06-47/2020-1 од 09.09.2020.године, председник општине Александровац, доноси,

О Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације на територији општине Александровац

1. Укида се се ванредна ситуација на територији општине Александровац, јер су на престали разлози њеног проглашења.

2. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Расинског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Крушевцу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Александровац на огласној табли општине Александровац и преко средстава јавног информисања.

4. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванрена ситуација проглашена, XI број 820- 2/2020, од 07.07.2020. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

Општински штаб за ванредне ситуације општине Александровац је на 19. Ванредној седници Штаба одржаној дана 09.09.2020.године, донео Закључак којим предлаже укидање ванредне ситуације на територији општине Александровац, Закључак је донешен на основу предлога Завода за јавно здравље Крушевац од 08.09.2020.године о престанку разлога за проглашење ванредне ситуације, и предлога мера и задатака од стране истог, које имају за циљ да председник општине Александровац укине ванредну ситуацију на територији општине Александровац, почев од 09.09.2020.године, а све услед побољшања епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести COVID- 19 и падом броја оболелих већ дуже време.
Како постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби спроведу неопходне епидемиолошке мере, у складу са чланом 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник РС“, број 87/18), којим је прописано да ванредну ситуацију проглашава и укида, за територију дела општине или општине у целини на предлог Општинског штаба за ванредбе ситуације Председник општине.
Председник Општине Александровац је на предлог Штаба за ванредне ситуације на територији општине Александровац, донео Одлуку као у диспозитиву.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПТИНЕ

Др Мирко Михајловић, спец.мед.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «