мај 30

Првa изменa и допуну плана јавних набавки Општинске управе Општине Александровац

Првa изменa и допуну плана
јавних набавки Општинске управе Општине Александровац,
број 404-156/2023 од 30. маја 2023. године.

мај 30

Извештај о одржаној VII ванредној седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

Извештај о одржаној VII ванредној седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

ЗАКЉУЧАК ЈКСП

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК ЈКСП

мај 30

Извештај о одржаној VI ванредној седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

Извештај о одржаној VI ванредној седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

ЗАКЉУЧАК

НАРЕДБА

ЗАКЉУЧАК ЈКСП

 

 

мај 26

Oбразложење и одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У складу са Упутством за проверу усаглашености Одлука о буџету локалних власти са Упутством за израду Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину доносимо следеће измене:

       Текући приходи општине Александровац су Одлуком о буџету за 2023. годину планирани у износу од 971.489.268,50 динара, што је за 223.247.992,15 динара више у односу на остварене текуће приходе у 2022. години   ( остварено је 748.241.276,35), односно за 30%. Како  на основу смерница из Упутства  за припрему Одлуке о буџету укупан раст прихода треба планирати на основу пројектованог номиналног раста у 2023. години од 13,3% потребно је смањити износ планираних текућих прихода.

Ребалансом буџета се текући приходи  смањују за 25.962.683 динара и износе 945.526.585 динара, што је за 26,4% више у односу на остварење из 2022.године.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave