дец 30

ЗАКЉУЧЦИ СА 30. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СТИАУЦИЈЕ
XXX Број: 820- 16/2020
Датум:29.12.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ЗАКЉУЧЦИ

СА 30. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На одржаној 30. телефонској ванредној седници 29.12.2020. године, Штаб за ванредне ситуације општине Александровац је донео следеће закључке у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији општине Александровац, Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Сл. гласник РС”, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020, 145/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020 и 158/2020), Законом о заштити становништва од заразне болести (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016, 68/2020, и 136/2020,), и Одлуком Владе Републике Србије у вези спречавања ширења корона вируса, од 29.12.2020. године, која је донета на основу препоруке Републичког Кризног штаба од 28.12.2020.године.

 

  1. Нема организованог дочека Нове 2021.године, нити репризе дочека;

 

  1. Радно време угоститељских објеката 31.децембра 2020. и 01.01. 2021.године, биће до 18 сати;

 

  1. Продавнице прехрамбених производа радиће до 20 сати;

 

  1. До 11.јануара, изузев 31.децембра и 1.јануара, на снази остају важеће мере – да сви објекти раде до 20 сати.

 

У осталом делу наставља се даља примена Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Сл. гласник РС”, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020, 145/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020 и 158/2020) као и Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).

 

 

 

                                                                                                  КОМАНДАНТ

                                                                               Општинског штаба за ванредне ситуације

                                                                                     Др Мирко Михајловић, спец. мед.

дец 30

Oдлука о одобравању или неодобравању годишњих програма спотских организација у општини Александровац за 2021.годину

          На основу члана 138,став 1 и 2 Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 10/2016), члана 13. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александроац у области спорта („Службени лист општине Александроац“ бр.4/2017), члана 52. Закона о ликалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14-други закон, 101/16-закон), Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“ бр.2/19) и Одлуке о буџету општине Александровац за 2021 годину („Службени лист општине Александровац“ бр. 28 /2020)

          Начелник општинске управе, на предлог Комисије за стручну оцену годишњих програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на територији општине Александровац, дана 28 .12.2020.године доноси

 

ОДЛУКУ

о одобравању или неодобравању годишњих програма спотских организација и одеђивању висине средстава за рализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за 2021.годину

 

I

          Одобравају се годишњи програми спортских организација и средстава у износу 25.000.000,00 динара за реализацију годишњих програма спортских организација на територији општине Александровац за 2021.годину на основу процене квалитета годишњих програма који обухвата критеријуме у складу са члановима 10, 11 и 12. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у области спорта („Службени лист општине Александровац“ бр. 4/2017) и то:

 

 

Р.б Организација у области спорта Одобрени износ за 2021
1 Савез спортова Александровац 5.000.000,00
2 РК Жупа 54 4.565.000,00
3 ЖРК Жупа 1.565.000,00
4 Одбојкашки клуб Жупа 1.580.000,00
5 ЖОК  Жупа 1.615.000,00
6 Џудо клуб Жупа 450.000,00
7 Карате клуб  Александровац 400.000,00
8 Кошаркаши клуб Александровац 1.465.000,00
9 Шах клуб Жупа 220.000,00
10 Шах клуб Расина 30.000,00
11 АМСК Жупа 200.000,00
12 ФСО Александровац 100.000,00
13 ФК Жупа 5.000.000,00
14 ФК Слога Дашница 500.000,00
15 ФК Обилић – Мрмош 170.000,00
16 ФК Гаревина 355.000,00
17 ФК Виноградар Злегиње 500.000,00
18 ФК Рубин Доњи Ступањ 355.000,00
19 ФК Батован Суботица 85.000,00
20 О.Ф.К Пикси 105.000,00
21 ФК Орлићи 105.000,00
22 ФК Жупски бисер-75 Лаћислед 355.000,00
23 ФК Ратајац 170.000,00
24 Бицик. С.У. „Жупа“ 110.000,00
  УКУПНО 25.000.000,00

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 25

ЗАКЉУЧЦИ СА 29. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СТИАУЦИЈЕ
XXIX Број: 820- 15/2020
Датум:25.12.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

ЗАКЉУЧЦИ

СА 29. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На одржаној 29. телефонској ванредној седници 25.12.2020. године, Штаб за ванредне ситуације општине Александровац је донео следеће закључке у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији општине Александровац, Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Сл. гласник РС”, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 и 145/2020), Законом о заштити становништва од заразне болести (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), и Одлуком Владе Републике Србије у вези спречавања ширења корона вируса, од 25.12.2020. године, која је донета на основу препоруке Републичког Кризног штаба од 25.12.2020.

 

Мере ступају на снагу одмах даном доношења 25.12.2020 године и важиће до понедељка 28.12.2020.године:

 

  1. Кафићи, ресторани, тржни центри и услужне делатности могу да раде до 20 часова, без коришћења музике у било ком смислу;

 

  1. Радно време установа културе уведено од 22. Децембра.2020.године (до 21:00 час), биће продужено до 212.2020.године, имајући у виду да ове установе и програми који се одржавају у њима не представљају извор ризика за погоршање епидемиолошке ситуације. Установе културе су у обавези да се током свог рада придржавају прописаних епидемилошких мера;

 

  1. НАЛАЖЕ СЕ да ЈКСП“Александровац“ уз надзор Комуналне инспекције спроводи једном дневно прање улица и јавних површина дезинфекционим средством натријум-хипохлоридом по препоруци Завода за јавно здравље Крушевац, а у складу са метеролошким условима.

 

  1. Обавезују се сви на обавезно и безусловно коришћење личне заштитне опреме (ношење заштитне маске) у затвореном простору, као и на отвореном простору у оним ситуацијама где се не могу избећи међуљудски контакти.

 

  1. Наставити са појачаним заједничким инспекцијским надзором у координацији Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Александровац и Републичких инспекцијских органа, уз помоћ – асистенцију људства Полицијске станице у Александровцу.

 

У осталом делу наставља се даља примена Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Сл. гласник РС”, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 и 145/2020) као и Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).

 

 

 

                                                                                                  КОМАНДАНТ

                                                                               Општинског штаба за ванредне ситуације

                                                                                     Др Мирко Михајловић, спец. мед.

дец 25

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14 – др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 20/2020) и члана 20-24. Одлуке о јавним расправама (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/19),
Општинско веће општине Александровац на 13. седници одржаној дана 25. децембра 2020. године објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2021-2025 ГОДИНЕ.

1. Општинско веће општине Александровац обавештава јавност да ће Јавна расправа о нацрту Локалног акционог плана општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021-2025 године трајати почев од 29. децембра 2020. године до 20. јануара 2021. године. Током трајања јавне расправе биће организовани састанци јавне расправе о нацрту Локалног акционог плана општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021-2025 године где се заинтересовани учесници могу прикључити он – лине и то 12. јануара 2021. године са почетком у 10:00 часова путем линка https://zoom.us/j/92008227682 и 18. јануара 2021. године са почетком у 10:00 часова путем линка https://zoom.us/j/91030392645.

2. У току трајања јавне расправе, све до окончања усмене расправе, сва заинтересована правна и физичка лица, удружења грађана, органи општине и организације могу достављати примедбе, сугестије и предлоге на Нацрт Локалног акционог плана општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021-2025 године на прописаном обрасцу и то предајом на писарници Општинске управе општине Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу soaleks@ptt.rs и rodnaravnopravnost@aleksandrovac.rs.

3. Нацрт Локалног акционог плана општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021-2025 године објавити на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-602-1/2020-01 од 25. децембра 2020. године

 

ПРЕДСЕДНИК
Др Мирко Михајловић, спец. мед. с.р.

НАЦРТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

OБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 

Starije objave «

» Novije objave