дец 25

Петa изменa и допунa плана јавних набавки општинске управе општине Александровац број 404-328/2023

Петa изменa и допунa плана јавних набавки општинске управе општине Александровац, број 404-328/2023 од 22.12.2023.године.

дец 25

Одлука о додели уговора за набавку број JN 0015/2023-Вршење стручног надзора над изградњом вртића.

Одлуку о додели уговора,број 404-320-14/2023 од 25.12.2023.године за
JN 0015/2023-Вршење стручног надзора над изградњом вртића.

дец 22

Одлуку о додели уговора за набавку број JN 0039/2023-Избор приватног партнера и додела уговора о јавно приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Александровац.

Одлуку о додели уговора,број 404-193-31/2023 од 22.12.2023.године за
JN 0039/2023-Избор приватног партнера и додела уговора о јавно приватном партнерству за реконструкцију,
рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Александровац.

дец 15

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 2Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-302-8/2023
Датум:15.12.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 2Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка средстава за хигијену.

Ознака и назив из Општег речника набавке:33700000-средства за хигијену

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave