Агенција за стратешки развој

logoagencija

Агенција за стратешки развој општине Александровац д.о.о.

10. Августа бб, Александровац

еmail:office@agencijazarazvoj.rs
www,agencijazarazvoj.rs
шифра делатности: 8413 – Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије
пиб: 107820846
текући рачун: 205-183248-43
директор: Небојша Бонџић

 

ОПИС ДЕЛАТНОСТИ:

Поред претежне делатности за коју је регистрована, Агенција за стратешки развој општине д.о.о. ће обављати и следеће послове:

–          уређивање различитих економских сектора: пољопривреда, коришћење земљишта, енергетика и рударство, инфраструктура, саобраћај, комуникације, хотели, туризам и др.

–          управљање општим пословима у области рада

–          остваривање политике регионалног развоја

–          консалтинг и менаџмент

–          инжењеринг

–          обрада података

 

ИСТОРИЈАТ:

Агенција за стратешки развој општине Александровац д.о.о. је, решењем АПР-а број БД 145655/2012, основана 22.11.2012. године а са радом је почела 01.12.2012. године.

ЦИЉЕВИ:

Циљ Агенције је да активно ради на изради и имплементацији пројеката од општег стратешког интереса, да развија своје стручне референце, да ојача капацитете оснивача за спровођење будућих пројеката да одржава и шири мрежу партнерстава, као и да служи са правовременим и суштинским информацијама о домаћим и ЕУ конкурсима у интересу свих локалних актера.

Сваки од планираних пројеката и послова ће се формирати и развијати у складу са будућим Стратешким планом развоја општине Александровац, који је и сам један од приоритетних послова Агенције.

Агенција ће свој допринос развоју општине дати тако што ће:

–          за потребе оснивача израђивати пројекте од стратешког интереса за општину

–          за потребе оснивача пружати консултантску помоћ

–          по захтеву, за оснивача као и све друге актере на локалном нивоу, организовати семинаре, радионице и курсеве стручне помоћи израђивачима пројеката

–          свим апликантима помоћи у проналаску партнерских организација

–          кроз своје чланство у међународним организацијама и форумима као и кроз сопствену мрежу партнера, помоћи у поступку лобирања за пројекте из наше средине

–          пружати релевантне информације, консултативне услуге и консалтинг у пројектном планирању и реализацији пројеката

Print Friendly, PDF & Email