Arhiva po kategoriji: Буџет

јул 29

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ

Република Србија Општина Александровац Одељење за финансије и локално економски развој Број:403-309/2021 Датум: 29.07.2021. године          У  П  У  Т  С  Т  В  О ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ     Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је Законом о буџетском систему („Службени …

Nastaviti čitanje »