Arhiva po kategoriji: Буџет

мар 12

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину

На основу члана 6. и члана 11. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Александровац“, број 9/2019), Општинска управа општине Александровац, сачињава    Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину   1. Увод Одлука о буџету је један од најважнијих докумената које израђује и усваја локална самоуправа. С …

Nastaviti čitanje »

феб 21

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ  

                 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон,  101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 2/2019), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист …

Nastaviti čitanje »

мај 26

Oбразложење и одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е У складу са Упутством за проверу усаглашености Одлука о буџету локалних власти са Упутством за израду Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину доносимо следеће измене:        Текући приходи општине Александровац су Одлуком о буџету за 2023. годину планирани у износу од 971.489.268,50 …

Nastaviti čitanje »

дец 26

Одлука о буџету општине Александровац за 2023. годину

ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2023 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ    

Starije objave «