«

»

феб 21

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ  

                 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон,  101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 2/2019), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 20/2020) и члана 4. 5. 22. и 23. Одлуке о јавним расправама (,,Службени лист општине Александровац“, број 9/2019),

Општинско веће општине Александровац на  3. седници одржаној дана 21. фебрура 2024. године  објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ

   АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  1. Општинско веће општине Александровац обавештава јавност да ће Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину трајати почев од 21. фебруара 2024. године до 6. марта 2024. године.

      Усмена јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину у делу који се односи на планирање инвестиција у којој ће моћи да учествују сви заинтересовани грађани и грађанке биће одржана 5. марта 2024. године у 10.00 часова у великој сали Дома културе „Милосав Буца Мирковић“ у Александровцу.

 

  1. У току трајања јавне расправе, све до окончања усмене расправе, сва заинтересована правна и физичка лица, удружења грађана, органи општине и организације могу достављати примедбе, сугестије и предлоге на нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину у делу који се односи на планирање инвестиција и то: предајом на писарници Општинске управе општине Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу kabinet@aleksandrovac.rs.

 

  1. Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину објавити на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ПРИЛОЗИ:


Закључак Општинског већа општине Александровац

Програм јавне расправе

Kaпитални пројекти и издаци

Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину

Програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре за 2024. годину

 

Print Friendly, PDF & Email