Захтеви – Обрасци

– Захтев за бесплатну правну помоћ (преузми докуменат)

————————————

– Захтев за материјалну помоћ за новорођену бебу  (преузми докуменат)
———————————–
– Захтев за издавање уверења о просечном месечном примању по члану домаћинства, које је потребно ради    остваривања права за ученички дом, студентски дом… (преузми документ)
————————————

– Захтев за признавање права на нанкнаду трошкова исхране трећег и сваког наредног детета које похађа  основну школу (преузми докуменат)

————————————-

– Захтев за издавање уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца (преузми докуменат)

————————————-

Одељење за развој и инфраструктуру

– Захтев за издавање локацијских услова (преузми докуменат)

– Образац грађевинска дозвола (преузми документ)

– Захтев за пријаву радова (преузми документ)

– Захтев за издавање употребне дозволе (преузми документ)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Print Friendly, PDF & Email