Arhiva po kategoriji: Набавке

мај 31

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 3У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-144-8/2023 Датум:31.05.2023.године АЛЕКСАНДРОВАЦ      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   (набавка број 3У/2023)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Услуге   Опис предмета набавке:Геодетске услуге Ознака и назив …

Nastaviti čitanje »

мај 23

Oбавептење о закљученом уговору за набавку број 8Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-140-7/2023 Датум:23.05.2023.године АЛЕКСАНДРОВАЦ      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   (набавка број 8Д/2023)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра

Nastaviti čitanje »

мај 23

Позив за достављање понуда за набавку број 3У/2023- Геодетске услуге

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-144-1/2023 Датум:23.05.2023.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других …

Nastaviti čitanje »

мај 17

Позив за достављање понуда за набавку број 8Д/2023- Набавка канцеларијског материјала

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-140-1/2023 Датум:17.05.2023.године.                         На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «