Arhiva po kategoriji: Набавке

сеп 10

Позив за достављање понуда за набаку број 17Д/2021- Набавка и испорука фото опреме

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-358-1/2021 Датум:10.09.2021.године.   На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних …

Nastaviti čitanje »

авг 19

Обавештење о закљученом уговору број 11У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-211-7/2021 Датум:19.08.2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  (набавка број 11У/2021)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Услуге   Опис предмета набавке: Предмет набавке су услуга предштампе,израде …

Nastaviti čitanje »

авг 19

Oбавештење о закљученом уговору број 19Д/2021 – Набавка и испорука поклон пакета за ученике првог разреда у школској 2021/2022.години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-210-8/2021 Датум:19.08.2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  (набавка број 19Д/2021)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра   Опис предмета набавке:Набавка и испорука поклон пакета за ученике …

Nastaviti čitanje »

авг 16

Позив за достављање понуда за набаку број 19Д/2021- Набавка поклон пакета за ученике првог разреда у школској 2021/2022.години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића,број 26 37230 Александровац Број:404-210-1/2021 Датум:16.08.2021.године. На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «