Arhiva po kategoriji: Набавке

сеп 26

Позив за достављање понуда за набавку број 16у/2023 – Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-264-1/2023 Датум:26.09.2023.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других …

Nastaviti čitanje »

сеп 22

Обавештење о закљученом уговору број 404-251-7/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-251-7/2023 Датум:22.09.2023.године АЛЕКСАНДРОВАЦ      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ                                                                Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Услуге Опис предмета набавке:Услуге дневног боравка деце,младих и одраслих особа …

Nastaviti čitanje »

сеп 20

Позив за достављање понуда за набавку број 3У/2023- Геодетске услуге

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-255-1/2023 Датум:20.09.2023.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других …

Nastaviti čitanje »

сеп 14

Позив за достављање понуда за набаку број 1У/2023-Услуге дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-251-1/2023 Датум:14.09.2023.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «