Arhiva po kategoriji: Набавке

окт 18

Позив за достављање понуда за набавку услуга број 5У/2022- Услуге одржавања,поправка аутомобила и набавка делова

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-320-1/2022 Датум:18.10.2022.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и …

Nastaviti čitanje »

окт 12

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 12Д/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-289-7/2022 Датум:12.10.2022.године АЛЕКСАНДРОВАЦ     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  (набавка број 12Д/2022)                                                                   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра Опис предмета набавке:Набавка  рачунарске опреме и материјала Ознака …

Nastaviti čitanje »

окт 03

Oбавештење о закљученом уговору 404-300-8/2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-300-9/2022 Датум:03.10.2022.године АЛЕКСАНДРОВАЦ    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ                                                                Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Услуге Опис предмета набавке:Услуге дневног боравка деце,младих и одраслих особа са …

Nastaviti čitanje »

окт 03

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 12У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-299-7/2022 Датум:03.10.2022.године АЛЕКСАНДРОВАЦ  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  (набавка број 12У/2022)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Услуге   Опис предмета набавке:Услуге штампања Ознака и назив из Општег …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave