Завичајни музеј Жупе

Адреса: 29. Новембар – бр. 95, 37230 Александровац
Телефон: 037/3552-326
Факс:
Email: muzejzupe@gmail.com
www.muzejzupe.org.rs

[/notice]

Шифра делатности: 9102

Пиб: 101486243
Текући рачун: 840-286664-41
Директор: Иван Брборић

Делатност:

Тежња Завичајног музеја Жупе је очување културне баштине Жупе.

Завичајни музеј Жупе је неизоставни чинилац културних дешавања не само у Жупи већ и на много ширем простору. Сваке године се у организацији Завичајног музеја Жупе одржи на десетине изложбе, концерата, књижевних вечери, а у последњих неколико година наш рад је сконцентрисан и на активности на терену, тј. на прикупљању, обради и презентацији културног блага Жупе.

Осим примарне делатности прикупљања и чувања експоната везаних за историју Жупе (археолошка ископавања, обрада и приказивање експоната) археолошких, историјских и етнографских.

Музеј сваке године организује низ догађаја који побуђују све већу пажњу јавности. Пре свега ту мислимо на манифестацију „Козник град витезова“ која се сваког августа одржава на средњовековном граду Кознику већ четири године.

Већ две годинепод под окриљем Завичајног музеја Жупе, у сарадњи са Етнографским институтом САНУ траје пројекат „Истраживање нематеријалне културне баштине Жупе“ а ове године је и издат први тематски зборник са радовима који су настали обрадом материјала прикупљеног на терену.

Завичајни музеј Жупе већ 5 година издаје „Жупски зборник“ часопис годишњак који објављује научне радове везане за Жупу и Расински округ.

Историјат:

Завичајни музеј Жупе из Александровца званично је отворен на Светог Саву, 27. јануара 1991. године и заузима достојно место и углед у стручним круговима, научној и широј јавности као афирмисана институција у области заштите културних добара. Музеј је пре свегa дело ’’Collegiumа historiсumа Župa’’ тј. дружине ђака основане при Гимназији у Александровцу пре 40 година која је радила на сакупљању, чувању и презентовању културно – историјског богатства Жупе под палицом професора историје Милослава Бонџића.

Из њиховог вишедеценијског преданог рада је прво настала Завичајна збирка смештена у Дому културе а потом и данашњи музеј. Музеј је смештен у ужем центру града у „Кући попа Марка“ која се налази под заштитом Завода за заштиту споменика културе.

Укупна површина подрумског и спратног дела музеја је 381 метара квадратних и у њему је смештена археолошка, етнографска, и историјска поставка са око 3000 предмета. Фототека музеја садржи око 6.000 фотографија и негатива а библиотека 1400 књига. Највреднији експонати су четири неолитске статуе које припадају винчанској културној групи са локалитета Витковачко поље а дела су првих земљорадника са ових простора пре око 6000 година. Ове статуе су током велике светске изложбе посвећене жени у праисторији биле излагане у многим светским музејима, у Ници, Паризу, Јапану…

Осим епохе неолита у археолошкој поставци Завичајног музеја Жупе се налази још неколико вредних експоната из каснијих периода. Пре свега треба поменути бронзану секиру и римски ратнички појас са локалитета Ивковића куће који су такође познати широј научној јавности.

Етнографска поставка је најбогатија и са преко 600 предмета представља верну реплику живота у жупским виноградарским насељима која се називају Пољане и јединствена су на овим просторима.

Историјска поставка представљена је већим делом фотографијама које прате историјски развој Жупе од краја 19. века до данас. Такође, ова поставка садржи делове наоружања из времена Првог српског устанка, Првог и Другог светског рата као и обиље докумената из тог периода.

Завичајни музеј Жупе је организатор манифестације „Козник-град витезова“.

Завичајни музеј Жупе бави се издавачком делатношћу, већ 5 година излази „Жупски зборник“, а по први пут 2012. године штампан је и тематски зборник у коме се налазе радови везани за изучавање нематеријалног културног блага Жупе.

Завичајни музеј Жупе организује изложбе промоције и предавања везана за културу Жупе, али и Србије уопште.

Завичајни музеј Жупе има стручан, школован и способон кадар који тежи да на што бољи начин сачува и презентује културно благо Жупе за будућа покољења.

 

 

Print Friendly, PDF & Email