Arhiva po kategoriji: Некатегоризовано

дец 30

ЗАКЉУЧЦИ СА 30. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СТИАУЦИЈЕ XXX Број: 820- 16/2020 Датум:29.12.2020.године АЛЕКСАНДРОВАЦ   ЗАКЉУЧЦИ СА 30. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ   На одржаној 30. телефонској ванредној седници 29.12.2020. године, Штаб за ванредне ситуације општине Александровац је донео следеће закључке у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији општине Александровац, …

Nastaviti čitanje »

дец 16

ОГЛАС

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

авг 12

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.1.7.Д/2020 – Набавка електричне енергије-Општинска управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ О П Ш Т И Н С К А    У П Р А В А Број:404-174-4/2020 Датум:12.08.2020.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 А л е к с а н д р о в а ц E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037– 3751 145                   На основу члана 55. …

Nastaviti čitanje »

јун 18

Oдлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности број ЈН 1.1.8.Д/2020 – Набавка рачунарске опреме по партијама

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-86-11/2020 Датум:18.06.2020.године                  На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-86-10/2020  од  17.06.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «