Arhiva po kategoriji: Некатегоризовано

мај 17

КОНКУРС – За остваривање права за регрес за репродуктивни материјал у 2023. години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 и 35/2023), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19), Одлуке о буџету општине …

Nastaviti čitanje »

мај 08

ЗАПИСНИК КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ  ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОНКУРСНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА Број: 401-671/2023-07     Датум: 05.05.2023. године АЛЕКСАНДРОВАЦ   ЗАПИСНИК КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА  ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ  ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА   Конкурсна комисија за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања, коју је именовао …

Nastaviti čitanje »

мар 24

Обавештење о закљученом уговору број 2У/2023)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број:404-71-10/2023 Датум:24.03.2023.године АЛЕКСАНДРОВАЦ      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   (набавка број 2У/2023)   Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Услуге   Опис предмета набавке: услуге обавезне ревизије завршног …

Nastaviti čitanje »

дец 15

Oбавештење

Република Србија Општина Александровац Одељење за локални економски развој и пољопривреду Број:501-79/2022-06 Датум:14.12.2022.године Александровац   Општинска управа општине Александровац, Одељење за локални економски развој и пољопривреду     О Б А В Е Ш Т А В А               Заинтересоване  органе и организације и заинтересовану јавност, да је носилац пројекта ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ поднела захтев …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «