«

»

мај 08

ЗАПИСНИК КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ  ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
КОНКУРСНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Број: 401-671/2023-07    
Датум: 05.05.2023. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ЗАПИСНИК

КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА  ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ  ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

Конкурсна комисија за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања, коју је именовао Председник општине Александровац, Решењем бр. 401-671/2023-07  од 20.04. 2023.године у саставу: Миодраг Миљковић, Слободан Недељковић и Драгослав Гогић , одржала је седницу  дана  05.05.2023. године , са почетком у 12:00 сати .

Седници присуствују  сви чланови комисије.

Комисија је  једногласно утврдила следећи

                                                                

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор председника Комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  на територији општине Александровац у 2023.години.
  2. Разматрање приспелих пријава по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2023.години , бр. 401-671/2022-07 од 17.03.2023. године

 

 

Тачка 1.

Избор председника Комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања

 

            Љиљана Весић, секретар Комисија за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања  је упознала присутне да сходно одредбама члана 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “Сл. Гласник “ РС “, бр.16/2016 ,8/2017 и 6/2023) Комисија за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања  ( у даљем тексту Комисија) на првој седници бира председника.

 

На основу предлога чланова комисије одлучено  је да се изабере  за председника  Драгослав Гогић

            Комисија је гласањем једногласно изабрала   за председника Комисије Драгослава Гогића.

                                                                       

Тачка 2.

 

Разматрање приспелих пријава по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката у којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2023 .години , бр. 401-671/2023-07    од 17.03.2023.године.

 

 Комисија је упозната да су Одлуком о буџету општине Александровац за 2023.годину предвиђена средства , у оквиру раздела 5, функцијa 820, програм 13 Развој културе, ПА 1201-0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, позицијa 105, и економска класификација 454 – дотације невладиним организацијама(суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања ).

            Комисија је упозната да је Конкурс расписан 17. 03. 2023.године, објављен 20. 03. 2023.године у дневном листу  “ИНФОРМЕР “ и на званичној интернет страници општине Александровац.

Конкурс је био отворен до 04.04. 2023.године.

Благовременe и формално исправне пројектне пријаве  поднете су од стране следећих учесника конкурса , и то по наведеном редоследу:

 

 

 

Ред.

Број

Број пријава заведена Назив пројекта Укупна вредност пројекта тражени износ
1. број: 401 -671 (1)/2023-07   24.03. 2023. године.  

 

БОБАН ПРИБАНОВИЋ, КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ, 

МАРКЕТИНГ, УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Назив пројекта:Промоција винског туризма и право грађана да буду информисани 

1.800.000.00 900.000,00
2. број: 401 -671 (2)/2023-07   27.03. 2023. године

                                                                 

МУЛТИКУЛТУРА СРБИЈЕ, Мала Врбница, Крушевац,

Назив пројекта: Вакцинација – део здравствене културе                                                                   

394.500,00 315.000,00
3. број: 401 -671 (3)/2023-07   30.03. 2023. године   АDD PRODUCTION Крушевац, Балканска 71 ,

 Назив пројекта:КАКО ЈЕ РАСЛА АЛЕКСАНДРОВАЧКА ЖУПА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.250.000,00 1.000.000,00
4. број: 401-671(4)/2023-07   31.03.2023.

 

 Предузеће за издавачку делатност Радио и Телевизију МЕЛОС д.о.о. Краљево – ТЕЛЕВИЗИЈА МЕЛОС 

 Назив пројекта: Жупска хроника                                                                                                                                                                  

1.716.000,00 721.680,00
5. број: 401 -671 (5)/2023-07   03.04. 2023. године.   РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА БРУС д.о.о. Брус, Улица Братиславе Петровић бр.15

 Назив пројекта: Отварамо жупску ризницу

376.400,00 300.120,00
6. број: 401 – 671 (6)/2023-07   03.04.2023. године.

 

АГЕНЦИЈА ЗА РЕКЛАМУ КАНАЛ 12-037 КРУШЕВАЦ, МАРИНА НИКОЛИЋ ПР Цара Лазара 68 , Крушевац

Назив пројекта: Да нас буде више

856.000,00 632.000,00
 7. број: 401 -671 (7)/2023-07   03.04. 2023. године

 

  ЗДРАВИЋ ПРЕСС ДОО, Доброљубци, Александровац  

Назив пројекта:ДА НАС БУДЕ ВИШЕ                                                                                          

540.000,00 427.680,00
8. број: 401 -671 (8)/2023-07   03.04. 2023. године.

 

ДИСКОС ДОО, РАДИО ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ   , Крушевачка 22                                                                                                                                                                        

Назив пројекта:,,Јавни медијски сервис свих грађана Жупе“

1.000.000,00 800.000,00
9. број: 401 -671 (9)/2023-07   03.04.2023.године.     

 

ДИСКОС ДОО, ТЕЛЕВИЗИЈА ДИСКОС АЛЕКСАНДРОВАЦ , Крушевачка 22

Назив пројекта:НАША СЕЛА

1.250.000,00 1.000.000,00
10.  број: 401-671(10) 2023-07  03.04.2023. године ГОРАН ЕРЧЕВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА  LAKI PRODUCTION, ЛАЋИСЛЕД

Назив пројекта: ЖУПСКЕ ВЕНЕРЕ-LADY OF ALEKSANDROVAC                                                                             

500.000,00 250.000,00
11. број: 401 – 671 (11)/2023-07   04.04. 2023. године  НИП ,,ПОБЕДА“Д.О.О. КРУШЕВАЦ, Трг косовских јунака бр.6

Назив пројекта:ЖУПА ВАС У БЕРБУ ЗОВЕ

1.000.000,00 800.000,00
12.  број: 401 -671(12)/2023-07   04.04. 2023. године.  

 

 

ЛЕЛА ГРУЈИЋ ПР РАДЊА ЗА  ПРОИЗВОДЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА АГРО ЈУГ МЕДИА НИШ,

 Назив пројекта: ЛЕКОВИТО  БИЉЕ НА ДОХВАТ РУКЕ- АЛЕКСАНДРОВАЦ                                                                                                

 

814.600,00 633.200,00
13. број: 401 -671(13)/2023-07   04.04. 2023. године. 

 

 

 

МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ ПР, АГЕНЦИЈА  ЗА  ПРОИЗВОДЊУ КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, Helloanimation, Ниш

Назив пројекта:Културно-историјско наслеђе у Александровцу

656.000,00 510.000,00
14. број: 401 -671 (14)/2023-07   04.04. 2023. године.

 

 

 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  Д.О.О., Трг косовских јунака бр.6

 Назив пројекта: Жупска хроника                                                                                           

 

1.264.000,00 995.500,00
15. број: 401 -671 (15)/2023-07   04.04. 2023. године. 

                                                                            

 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  Д.О.О., Трг косовских јунака бр.6 

  Назив пројекта: РАПОРТ ИЗ ЖУПЕ                                                                            

512.000,00 402.000,00
16.  

број: 401 – 671 (16)/2023-07   04.04.2023. године.

 

САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, Нови Београд , Отона Жупанчића 60

 Назив пројекта:Српско коло Александровац                                                                   

430.500,00 335.000,00

 

 

Комисија је приступила разматрању приспелих пројеката и то:

 

Р.бр Назив подносиоца и пројекта Оцена комисије
1 БОБАН ПРИБАНОВИЋ, КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ, 

МАРКЕТИНГ, УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Назив пројекта:Промоција винског туризма и право грађана да буду информисани       

 Предлагач је одговорио у потпуности свим захтевима пројектне апликације.Методологија рада на пројекту је јасна и прецизна. Буџет је у скалду са пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 250.000,00 динара.
2 МУЛТИКУЛТУРА СРБИЈЕ, Мала Врбница, Крушевац,

Назив пројекта: Вакцинација – део здравствене културе

Пројекат третира једну важну тему на веома уопштен начин без правог истраживања и правих података за грађане Александровца. То је и главни недостатак овог пројекта. Споран је утицај на планиране циљне групе. Буџет је лоше конципиран посебно у делу оперативних трошкова. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
3  

    АDD PRODUCTION Крушевац, Балканска 71 ,

 Назив пројекта:КАКО ЈЕ РАСЛА АЛЕКСАНДРОВАЧКА ЖУПА                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Наведени пројекат је у складу са наменом. средстава из јавног позива за учешће на конкурсу . Добро је осмишљен пројекат кроз бдесет двадесетоминутним емисијама са циљем да се очува културна баштина као духовни и морални стуб једног народа. Комисија је одлучила да пројекат подржи са 665.000.,00 дуинара
4 Предузеће за издавачку делатност Радио и Телевизију МЕЛОС д.о.о. Краљево – ТЕЛЕВИЗИЈА МЕЛОС 

 Назив пројекта: Жупска хроника

Веома уопштен пројекат без јасно дефинисане теме. Пројекат се односи на информисање у најширем смислу те речи. Предлагач није дао добро медодологију рада на пројекту. Из описа планираних активности нисмо стекли увид како ће изгледати планирани медијски садржај. Буџет не прати пројектне активности, није у  складу са њима. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
5  РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА БРУС д.о.о. Брус, Улица Братиславе Петровић бр.15

 Назив пројекта: Отварамо жупску ризницу                                                                                                                                                                                                                                                              

 Тема пројекта је усмерена на промовисање туристичких потенцијала ове регије о информисању и развоју туризма. Пројекат је добро конципиран са прецизно дефинианим циљним групама. Садржај ће бити реализован кроз кратке приче које ће бити  објављен на порталу. Захтевом за реализацију пројекта додељено је 50.000,00 динара
6 АГЕНЦИЈА ЗА РЕКЛАМУ КАНАЛ 12-037 КРУШЕВАЦ, МАРИНА НИКОЛИЋ ПР Цара Лазара 68 , Крушевац

Назив пројекта: Да нас буде више

Одлично осмишљен пројекат кроз петнаест медијских садржаја са циљем спровођења популационе политике, односно повећање наталитета. У пројекту је урађена изузетна анализа стања у александровачкој општини са циљем да се повежу све институције и едукују грађани што је један од услова за повећање наталитета и свеукупног развоја општине. Комисија је одлучила да овај пројекат подржи са 450.000,00 динара
7 ЗДРАВИЋ ПРЕСС ДОО, Доброљубци, Александровац   Назив пројекта:ДА НАС БУДЕ ВИШЕ Тема пројекта је одлично одабрана. Тема наталитета је важна за рализацију и остваривање јавног интереса у оласти јавног информисања грађана Александровца. Предлагач пројекта је добро и детаљно представио тему. Пројектом су добро дефинисане циљне групе као и циљ пројекта. Буџет пројекта је разрађен и у складу са пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 250.000,00 динара.
8 ДИСКОС ДОО, РАДИО ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ   , Крушевачка 22                                                                                                                                                                      

Назив пројекта:,,Јавни медијски сервис свих грађана Жупе“

У овом захтеву нема пројекта који би испунио критеријуме из члана 18. став 1. Правилника и то у мери у којој је предложена активност подобна да оствари јавни интерес. Заправо, реч је о свакодневном информисању. Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.
9  ДИСКОС ДОО, ТЕЛЕВИЗИЈА ДИСКОС АЛЕКСАНДРОВАЦ , Крушевачка 22

Назив пројекта:НАША СЕЛА                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тема пројекта “Наша села “ обрађиваће живот и проблеме људи на селу. Тема је актуелна и доприноси решавању проблема. Садржај ће бити реализован кроз шест получасовних емисија. Прецизно су формиране активности и добро су дефинисане циљне групе. Комисија је одлучила да подржи пројекат са 400.000,00 динара.
10 ГОРАН ЕРЧЕВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА  LAKI PRODUCTION, ЛАЋИСЛЕД

Назив пројекта: ЖУПСКЕ ВЕНЕРЕ-LADY OF ALEKSANDROVAC

 

Пријава пројекта је неуредна јер не постоји регистрациони број медија преко кога ће пројеакт бити реализован. Пројекат је лоше написан. Значај пројекат је написан да комисија није уверена да треба подржати пројекат. Циљ пројекта је лоше дефинисан. Лоше су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. Нисмо стекли увид у планирани медијски саджај. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
11 НИП ,,ПОБЕДА“Д.О.О. КРУШЕВАЦ, Трг косовских јунака бр.6

Назив пројекта:ЖУПА ВАС У БЕРБУ ЗОВЕ

 

Наведени пројекат је важан за општину Александровац. Пројектне активности су подобне да се оствари јавни интерес у области јавног информисања. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 390.000,00 динара.
12 ЛЕЛА ГРУЈИЋ ПР РАДЊА ЗА  ПРОИЗВОДЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА АГРО ЈУГ МЕДИА НИШ,

 Назив пројекта: ЛЕКОВИТО  БИЉЕ НА ДОХВАТ РУКЕ- АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Тема пројекта јесте “Лековито биље“. Можемо рећи да ова занимљива тема није обрађена и представљена на прави начин. Пројекат више говори о томе какви су потенцијали узгајања лековитог биља на југу Србије а не у општини Александровац. Пројектом су лоше дефинисане циљне групе. Буџет није у складу са пројектним активностима. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
13. МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ ПР, АГЕНЦИЈА  ЗА  ПРОИЗВОДЊУ КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, Helloanimation, Ниш

Назив пројекта:Културно-историјско наслеђе у Александровцу

 

Тема пројекат је културно историјско наслеђе у Александровцу. Пројекат не нуди нова сазнања које би грађанима овог краја омогућило информисање о историјским споменицима, тиме значај и циљ пројекта није добро образложен. Буџет је нереалан и превелик тако да је комисија одлучила да не подржи пројекат.
14. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  Д.О.О., Трг косовских јунака бр.6

 Назив пројекта: Жупска хроника

 

 Тема је актуелна јер се фокусира на унапређење енергетске и еколошке ефикасности, одрживости као и коришћење обновљивих извора енергије. Пројекат, који је одлично написан реализоваће се путем двадеет седам специјализованих емисија у појединачном трајању од двадесет минута. Комисија је олучила да подржи пројека т у износу од 620.000,00 динара
15. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  Д.О.О., Трг косовских јунака бр.6 

Назив пројекта: РАПОРТ ИЗ ЖУПЕ

 

Добро написан пројекат. Пројекат је посвећен извештавању о инфрастуктуралним радовима што је веома важно за реализацију за ствариавање јавног инереса и информисања грађана Александровца. Пројекат је добро дефинисао циљне групе. Предлагач је дао јасно и прецизну методологију рада на пројекту. Буџет је у складу са пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 250.000,00 динара.
16. САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, Нови Београд , Отона Жупанчића 60

Назив пројекта:Српско коло Александровац

 

Комисија није уверена у којој мери би се остварио јавни интерес грађана Александровца реализацијом овог пројекта. Споран је утицај и изводљивост деловања на планиране циљне групе. План реализације пројектних активности није прецизан и јасан. Буџет је лоше конципиран и не подржава пројектне активности. Комисија је одлучила да не подржи активности.

 

На основу члана  19.Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Комисија предлаже Председнику  општине Александровац , да се средства за суфинансирање предложених пројеката доделе :

 

 

Р. број Назив пројекта и подносиоца пројекта Износ за суфинасирање
1 БОБАН ПРИБАНОВИЋ, КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ,

 МАРКЕТИНГ, УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Назив пројекта:Промоција винског туризма и право грађана да буду информисани 

250.000,00
2  АDD PRODUCTION Крушевац, Балканска 71 ,

 Назив пројекта:КАКО ЈЕ РАСЛА АЛЕКСАНДРОВАЧКА ЖУПА

665.000,00
3 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА БРУС д.о.о. Брус, Улица Братиславе Петровић бр.15

 Назив пројекта: Отварамо жупску ризницу     

50.000,00
4 АГЕНЦИЈА ЗА РЕКЛАМУ КАНАЛ 12-037 КРУШЕВАЦ, МАРИНА НИКОЛИЋ ПР Цара Лазара 68 , Крушевац

Назив пројекта: Да нас буде више

450.000,00
5 ЗДРАВИЋ ПРЕСС ДОО, Доброљубци, Александровац   Назив пројекта:ДА НАС БУДЕ ВИШЕ 250.000,00
6 ДИСКОС ДОО, ТЕЛЕВИЗИЈА ДИСКОС АЛЕКСАНДРОВАЦ , Крушевачка 22

Назив пројекта:НАША СЕЛА                                                                                                                                                                                                                                                                       

400.000,00
7 НИП ,,ПОБЕДА“Д.О.О. КРУШЕВАЦ, Трг косовских јунака бр.6

Назив пројекта:ЖУПА ВАС У БЕРБУ ЗОВЕ

390.000,00
8 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  Д.О.О., Трг косовских јунака бр.6

 Назив пројекта: Жупска хроника

620.000,00
9 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  Д.О.О., Трг косовских јунака бр.6 

Назив пројекта: РАПОРТ ИЗ ЖУПЕ

250.000,00
УКУПНО   3.325.000,00

 

Комисија је завршила са радом у —- часова.

 

Потписи чланова Комисије:

 

 Миодраг Миљковић 

 Слободан Недељковић 

               Драгослав Гогић

          

                       

Print Friendly, PDF & Email