Јавна предузећа

ЈКСП Александровац

Шифра делатности : 41000 Матични број : 7100124 ПИБ : 100365240 Текући рачун : 200-2362720101919-10 http://www.jksp-aleksandrovac.com email:jksp@jksp-aleksandrovac.com  email:jksp@open.telekom.rs Директор: Слађан Видојевић Ифо телефон: 037/751-696 (07.00-22.00) СЕКТОРИ: Технички сектор, 037/751-696 Општи сектор, 037/552-155 Финансијски сектор, 037/552-155 Актом некадашње Александровац општине од 1. јануара 1970. регулисано је наплаћивање услуга изношења смећа, што се узима као дан оснивања …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Агенција за стратешки развој

Агенција за стратешки развој општине Александровац д.о.о. 10. Августа бб, Александровац еmail:office@agencijazarazvoj.rs www,agencijazarazvoj.rs шифра делатности: 8413 – Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије пиб: 107820846 текући рачун: 205-183248-43 директор: Небојша Бонџић   ОПИС ДЕЛАТНОСТИ: Поред претежне делатности за коју је регистрована, Агенција за стратешки развој општине д.о.о. ће обављати и следеће послове: …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Завичајни музеј Жупе

Адреса: 29. Новембар – бр. 95, 37230 Александровац Телефон: 037/3552-326 Факс: Email: muzejzupe@gmail.com www.muzejzupe.org.rs [/notice] Шифра делатности: 9102 Пиб: 101486243 Текући рачун: 840-286664-41 Директор: Иван Брборић Делатност: Тежња Завичајног музеја Жупе је очување културне баштине Жупе. Завичајни музеј Жупе је неизоставни чинилац културних дешавања не само у Жупи већ и на много ширем простору. Сваке године се у организацији Завичајног …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Туристичка организација

Шифра делатности: 8230 Пиб: 1069280 Текући рачун: 840-963668-15 Директор: Владимир Рашковић Делатност: – Промоција основних туристичких вредности и туристичке понуде на територији опсштине Александровац; – Координација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма; – Прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »