Arhiva po kategoriji: Некатегоризовано

сеп 19

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 2У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-291-9/2022 Датум:19.09.2022.године АЛЕКСАНДРОВАЦ      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   (набавка број 2У/2022)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Услуге Опис предмета набавке:Лични пратилац  детета са инвалидитетом Ознака …

Nastaviti čitanje »

авг 26

Решење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Одељење за локални економски развој и пољопривреду Број: 501-56/2022-06 Датум : 24.08.2022.године АЛЕКСАНДРОВАЦ                На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (″Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), члана …

Nastaviti čitanje »

авг 24

Обавештење о закљученом уговору број 3У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-249-7/2022 Датум:24.08.2022.године АЛЕКСАНДРОВАЦ      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   (набавка број 3У/2022)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Услуге   Опис предмета набавке:Геодетске услуге 4 Ознака и …

Nastaviti čitanje »

авг 19

Oбавештење o продужењу рока

Обавештење Комисије за реализацију мера енергетске ефикасности о продужењу рока  за подношење пријава за учешће грађана (домаћинстава) на   Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општина Александровац за 2022. годину, које је потребно да објавите на сајту општине Александровац.  

Starije objave «

» Novije objave