Arhiva po kategoriji: Некатегоризовано

авг 12

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.1.7.Д/2020 – Набавка електричне енергије-Општинска управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ О П Ш Т И Н С К А    У П Р А В А Број:404-174-4/2020 Датум:12.08.2020.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 А л е к с а н д р о в а ц E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037– 3751 145                   На основу члана 55. …

Nastaviti čitanje »

јун 18

Oдлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности број ЈН 1.1.8.Д/2020 – Набавка рачунарске опреме по партијама

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-86-11/2020 Датум:18.06.2020.године                  На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-86-10/2020  од  17.06.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ …

Nastaviti čitanje »

апр 03

Наредба штаба фризерски и козметичарски салони

мар 31

Oбавештење о закљученом уговору 1.2.1.У/2020. – Одржавање уличне расвете

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-61-13/2020 Датум:31.03.2020.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave