«

»

мар 12

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину

На основу члана 6. и члана 11. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Александровац“, број 9/2019), Општинска управа општине Александровац, сачињава 

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту

Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину

 

1. Увод

Одлука о буџету је један од најважнијих докумената које израђује и усваја локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних срдстава, неопходно је да и грађанке и грађани узму учешћа и дају своје мишљење и предлоге како би она боље осликавала вољу становника наше општине и са тим циљем спроведен је процес јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину.

Извештај који је пред Вама представља сумарни преглед поступка током јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину.

 

2.Поступак

 

Поступак јавне расправе о Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину спроведен је у периоду од 21. фебрура 2024. године до 6. марта 2024. године.

 • Током поступка јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину:

 

 1. Општинско веће општине Александровац донело је и објавило обавештење на званичном сајту општине Александровац, средствима јавног информисања на територији општине Александровац, упознало представнике месних заједница на територији општине Александровац.

Јавна расправа  о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину трајаће почев од 21. фебрура 2024. године до 6. марта 2024. године.

Усмена јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину у којој ће моћи да учествују сви заинтересовани грађани и грађанке биће одржана 5. марта 2024. године у 10.00 часова у великој сали Дома културе Милосав Буца Мирковић у Александровцу.

Усменој јавној расправи присуствоваће и представници органа општине Александровац и јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Александровац.

 

 1. У току трајања јавне расправе, све до окончања усмене расправе, сва заинтересована правна и физичка лица, удружења грађана, органи општине и организације могу достављати примедбе, сугестије и предлоге на Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину у делу који се односи на планирање инвестиција и то предајом на писарници Општинске управе општине Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу kabinet@aleksandrovac.rs.
 • Током поступка јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину, организована је:
 1. Усмена јавна расправа која је одржана дана 5. марта 2024. године у великој сали Дома културе Милосав Буца Мирковић у Александровцу.

На усменој јавној расправи учествовало је 48  грађанки и грађана.

 • Током поступка достављена су 28 предлога.

Позив за учешће у јавној расправи објављен је на сајту општине Александровац, у емисији Жупска хроника, на огласној табли општине Александровац и фејсбук страници Информативне службе. Исто је достављено и представницима месних заједница на територији општине Александровац.

Сви заинтересовани грађани  могли су да присуствују и да активно учествују у дискусији.

У усменој јавној расправи су учествовали следећи представници општине Александровац:

 1. Јелена Пауновић, председница општине Александровац;
 2. Душица Тодосијевић,в.д. начелник Општинске управе општине Александровац;
 3. Марија Радичевић, начелник Одељења за буџет и финансије.

У току јавне расправе достављена су 26 предлога у писаном облику и 2 у усменој форми:

 1. Предлог Стефана Миодраговића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за израду пројектне документације за пут ЛЕСКОВИЦА БРЕЗОВИЦА (деоница која припада нашо| општини)

 

            ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је истакла да су покренути преговори са председницима општина о потписивању Споразума о међуопштинској сарадњи  и по потписивању споразума одржаће се  састанак са председницима општина  како би се пронашла могућост за реализацију одређених пројекта.

 

 1. Предлог Стефана Миодраговића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за постављање тротоара у Расинској улици и наводи да је потребно изградити/поставити тротоар у Расинсној улици.

 

                   ОДГОВОР: Душица Тодосијевић, в.д. начелник Општинске управе општине Александровац позвала је Марију Лачњевац инспектора за саобраћај да одговори на постављени предлог.

Марија Лачњевац инспектор за саобраћај је навела да је та траса део државног пута и већ је обрађена кроз пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације, да је ограничење брзине на том правцу 40 км на сат као и да постоје табле за насељено место. Затим је истакла да пројектом није предвиђена изградња тротоара и да је за то неопходна сагласност ЈП „Путеви Србије“, као следећи корак за изградњу тротоара с обзиром да се ради о траси државног пута.

 

 1. Предлог Милице Грујовић из одборничке групе „Буђење Жупе“ за асфалтирање паркинга на адреси 29. Новембар 110 (иза Полицијске станице)

                   ОДГОВОР: Душица Тодосијевић, в.д. начелник Општинске управе општине Александровац је навела да ће након доношења Одлуке о буџету за 2024. године и Плана размештања мањих монтажних објеката почети са уређењем јавних површина не само иза Полицијске станице већ и на другим местима, јер генерално постоји проблем око паркинг места.

 

 1. Предлог Стефана Миодраговића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за асфалтирање засеока Јевтовића и Стамболића у Лесковици, реконструкција и сређивање Дома културе у Лесковици, ограђивање школског дворишта у Лесковици, сређивање насипање и ревитализација локалних и пољских путева у Лесковици, изградња водовода за нaceље Лесковица и набавка и постављање контејнера за нaceљe Лесковица.

ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је навела да су поједини захтеви већ предвиђена кроз позиције у нацрту програма комуналне инфраструктуре и да ће се са представницима месних заједница одредити приоритети који треба да се ураде након доношења одлуке о буџету за сад није предвиђено асфалтирање нових путних праваца. Истакла је да ће се консултовати са директорима школа за могућност ограђивања школског дворишта као и да је предвиђено насипање путева, што се тиче постављања контејнера месне заједнице подносе захтеве ЈКСП „Александровац“ Александровац.

 

 1. Предлог Данијела Ђокића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за :
 2. Асфалтирње путног правца Вујићи-Дашница у Доњем Ратају.
 3. Адаптација моста према гробљу у Доњем Ратају.
 4. Санација клизишта у потоку према засеоку Шугољ у Доњем Ратају.
 5. Изградња канализационе мреже у Доњем Ратају.
 6. Изградња нове трафо-станице у засеоку Ћирићи.
 7. Поставгьаљање уличних светиљки у деловима села где недостаје и замена постојећих лед сијалицама.
 8. Асфалтирње путног правца Манастир Свети Илија-центар Руденице.

ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је навела да је за поправку мостова и пропуста  предвиђено 20 милиона динара, а да за асфалтирање нових путева и мостова важи исто образложење из претходне тачке.

Душица Тодосијевић, в.д. начелник Општинске управе општине Александровац је навела да је за изградњу канализационе мреже у оквиру пројекта „Чиста Србија“ предвиђена изградња 40 км канализационе мреже којом ће бити обухваћено и Доње Ратаје, а да је у плану и програму Епс-а изградња нових трафо станица.

 

 1. Предлог Владимира М. Малинића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за:
 • Реконструкцију спортског игралишта „Маракана“
 1. Реконструкцију комплекса отворених базена у Александровцу.

     ОДГОВОР: Душица Тодосијевић,в.д. начелник Општинске управе општине Александровац је навела да је игралиште „Маракана“ дато на коришћење „СРЦ Жупа“ која ће се бринути о одржавању игралишта, док је за базене навела да право коришћења има ЈКСП Александровац и да док се не реше имовинско правни односи не може се ући у реконструкцију базена.

 1. Предлог Владимира М. Малинића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за:
 2. Постављање и прикључење уличне лед раасвете у селу Тражац
 3. Асфалтирање Винарске улице у селу Тржац (путни правац од Ржанице до цркве v Ратају)

 ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је навела да у марту месецу почиње имплементација пројекта за замену живиних сијалица лед расветом у оквиру Јавно приватног партнерства а да ће се у току године радити и на проширењу мреже уличне расвете.

 Душица Тодосијевић, в.д. начелник Општинске управе општине Александровац је истакла да ове године није планирано асфалтирање Винске улице јер постоје улице које су приоритетније за асфалтирање, а наведена деоница је у релативно добром стању у односу на друге.

 

 1. и 9. Предлог Владимира М. Малинића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за пoмoћ свим ученицима основних школа у вредности од 10.000,00 динара пред почетак школске године и Финасирање екскурзије за децу ометену у развоју која пoxађајy школу и за штићенике MHPO.

     ОДГОВОР: Марија Радичевић, начелник Одељења за буџет и финансије је навела да се буџет шаље на сагласност Министарству финансија и да се морају пратити њихове смернице као и да би повећање на једној позицији пратило смањење на другим позицијама. Издатак би био око 15 милиона што би довело до смањења на другим позицијама. Такође је навела шта се све финансира из буџета општине што се тиче ђака и деце ометене у развоју као и да предлаже повећање  износа за поклон пакетиће за ђаке прваке.

 1. Предлог Владимира М. Малинића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за санацију моста код вртића „Наша радост“ у Александровцу.

ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је навела да је планирана санација моста код вртића.

Душица Тодосијевић,в.д. начелник Општинске управе општине Александровац истакла да је у претходној години урађен КТП за овај мост и да ће се поћети са процедуром.

 

 1. Предлог Владимира М. Малинића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за пoмoћ за музичку школу„Стеван Христић“ у Александровцу у виду набавке потребних средстава за рад.

     ОДГОВОР: Душица Тодосијевић,в.д. начелник Општинске управе општине Александровац је истакла да се матична школа није обратила општини за финансирање издвојеног одељења у Александровцу, и да се је потебно да матична школа достави захтев Општинској управи.

 

 1. и 13. Повећање новчане награде за ученике који освоје једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу посебне награде за ђаке генерације и Новчане награде за наставнике и префосоре чији ученици освоје једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу.

ОДГОВОР: Марија Радичевић, начелник Одељења за буџет и финансије је навела да се доноси одлука о висини награда за ученике који су остварили успехе на такмичењима и да  висина награде зависи  од броја ученика који ће постићи успехе на такмичењима у складу са опредељеним средствима.

 

 1. Предлог Владимира М. Малинића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за повећање средстава за пољопривреду

     ОДГОВОР: Душица Тодосијевић,в.д. начелник Општинске управе општине Александровац је истакла да су субвенције за прошлу годину биле 15 милиона динара, а  пренете обавезе су 5 милиона динара које ће се исплаћивати ове године као и да су све субвенције за пољопривреду у 2021. год. и 2022. год  исплаћене. Због ванредних ситуација у 2023. години један део је исплаћен, а један пренет и када буду исплаћене донеће се План руралног развоја за 2024. година.

 

 1. и 16. Предлог Владимира М. Малинића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за повећање средстава за спорт и стипендије за студенте из наше општине

ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је навела да су ове године планирана средства за спорт смањена за око 5 милиона динара због оснивања СРЦ Жупа која треба да у свом програму преузме одређене обавезе које су имале спортска удружења и радиће се на омасовљењу бављења спортом нарочито међу децом.

 

 1. Предлог Владимира М. Малинића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за завршетак изградње Саборне цркве у Александровцу и помоћ оставим црквама и манастирима на територији општине Александровац

ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је навела да су ове године смањена средства која се на  конкурсу додељују  црквама због ограничења које постоје, а све у циљу да би министарство прихватило предложени буџет.

 1. Предлог Владимира М. Малинића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за
 2. Реконструкцију дворишта и игралишта ПУ „Наша радост“
 3. Реконструкцију парка Јаше Патровића и изградња још једног парка

 

     ОДГОВОР: Душица Тодосијевић,в.д. начелник Општинске управе општине Александровац је навела да смо конкурисали код Министарства за демографију и популациони политику за реконструкцију крова на вртићу и за изградњу мобилијара у дворишту вртића као и да се прате остали конкурси која расписују министарства.

 1. Предлог Владимира М. Малинића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за
 2. Санирање мостова на путном правцу Новаци-Суботица
 3. Израда пројектне документације за деоницу Ванчац-Трнавци преко Варине
 4. Насипање и ревитализација пута Трнавци-Љубинци

 

ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је навела да ће се након донешења Одлуке о буџету обавити  разговори са месним заједницама које путне правце треба ревитализовати и онда одредити приоритети. Напоменула је да су кроз програм комуналне инфраструктуре предвиђена средства за напред наведене намене.

 

 1. Предлог Владимира М. Малинића из одборничке групе „Буђење Жупе“ на Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. и Програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре за 2024. предлажем повећање буџета и наменско коришћење за следеће комуналне делатности – управљање отпадом, одржавање чистоте на јавним површинама, одржавање гробаља у сеоским насељима у мери која омогућава:

Повећање броја контејнера у сеоским насељима и њихово постављање даље од регионалног пута, одвожење отпада и пражњење контејнера двa пута седмично.

Одржавање чистоће гробаља једном месечно у сеоским насељима као и постављање

контејнера.

Чишћење отпада са обала реке Пепељуше и каналских мрежа.

Чишћење дивљих депонија.

Набавка садница тополе или других наменских садница за садњу на обалама реке Пепељуше са циљем заштите обале од даље ерозије и урушавања.

 

ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је навела да су за  комуналне услуге предвиђена су  средства у буџету и опредељена су у истом износу као у 2023-ој години.

 

 1. Предлог Марка Луковића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за постављање расвете на Кознику и табли и путоказа који воде ка Кознику

ОДГОВОР: Душица Тодосијевић, в.д. начелник Општинске управе општине Александровац је навела да да ми делимо тврђаву Козник са општином Брус и да ћемо успостати сардњу са њима,  како би поставили расвету и путоказе ка Кознику.

 

 1. 23 и 24. Предлози Марка Луковића из одборничке групе „Буђење Жупе“ за
 2. Постављање и прикључење уличне лед расвете у селу Ботурићи у засеоцима Тишићи и Урошевићи
 3. Ограђивање и осветљење игралишта у Ботурићима.
 4. Насипање и ревитализација путева у Ботурићима у засеоцима Урошевићи, Богојевићи и Дуњићи
 5. Рад булдожера за уклањање клизишта и равнање сеоских путева који воде до засада воћа и осталих пољопривредних култура у МЗ Ботурићи

1.Реконструкција моста преко реке Расине који води према засеоцима Богдановићи и Луковићи у МЗ Бзеница

 1. Насипање и ревитализација путева у Бзеници у засеоцима Чолићи и у другим засеоцима
 2. Рад булдожера за уклањање клизишта и равнање сеоских путева који воде до засада воћа и осталих пољопривредних култура у МЗ Бзеници.

1.Обнова моста преко реке Расине у Грчаку

 1. Насипање и ревитализација путева у Грчаку у засеоцима Ђолићи, Рачићи и Величковићи
 2. Рад булдожера за уклањање клизишта и равнање сеоских путева који воде до засада воћа и осталих пољопривредних култура у МЗ Грчак

ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је навела да ће се лед расвета постављати у складу са потписаним Јавно приватним партнерством као и да је у плану проширење мреже, затим је истакла да као и код претходних тачака које су се односиле на уређење сеоских путева да ће се водити разговори са месним заједницама који су путни правци приоритетни за ревитализацију. Рад машина (булдожера) је везан за доношење Одлуке о буџету. Након доношења Одлуке о буџету разматраће  рад машина ће се поверити или ЈКСП „Александровац“ или ће ићи  јавна набавки.

 

 1. Предлог Немање Мијатовића из Доброљубаца за асфалтирање путног правца Доброљупцима у засеоку падине у дужини од 140м.

ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је навела да ове године нису планирани нови путеви за асфалтирање, али да ако се укаже прилика да ребалансом буџета буду обезбеђена средства биће асфалтирања нових путних праваца.

 

 1. Предлог за реновирање сале у школи у Плешу

ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је навела да ће се одржати састанак са директором школе око могућности реновирања хале и наводи могућност конкурисања код Министарства правде.

 

 1. Предлог мештанке за Лаћиследа за изградњу водоводне мреже у Лаћиследу

ОДГОВОР: Јелена Пауновић, председница општине Александровац је навела да ове године није планирана изградња водоводне мреже за Лаћислед, али имаће се у виду да се у наредном периоду  прошири водоводна мрежа и на територији Месној заједници Лаћислед.

 

 1. Предлог Плешко поље трафо станица

Одговор Немања Прибаковић, заменик председника општине Александровац, истакао да је у току поступак за пренос права јавне својине  на непокретностима на к.п. бр. 2866 и к.п.2867 обе КО Плеш, са општине Александровац у јавну својину Републике Србије као и да је поручена опрема потребна за рад трафо станице.

У дискусији о нацрту буџета учествовали су Јелена Пауновић, председница општине Александровац,  Марија Радичевић, начелник Одељења за буџет и финансије, Љубица Голубовић и Владимир Малинић.

 

Усмена јавна расправа је закључена у 11.56 часова.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-251/2024- I од 6. марта 2024. године

 

                                                                                                           В. Д. Начелник Општинске управе

                                                                                                                     Општине Александровац

                                                                                                          Душица Тодосијевић, дипл. правник с.р.

Print Friendly, PDF & Email