«

»

мар 28

Одлука о одобравању или неодобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за 2024. годину

          На основу члана 138. став 1. и 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16), члана 52. Закона о лoкалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 13. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у области спорта („Службени лист општине Александроац“ бр. 4/17), члана 85. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, бр. 2/19) и Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину („Службени лист општине Александровац“, бр. 9/24), в.д. Начелника Општинске управе општине Александровац, дана 27.03.2024. године доноси

 

 ОДЛУКУ

о одобравању или неодобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за 2024. годину

I   

          Одобравају се годишњи програми спортских организација и средства у износу од  20.000.000,00 динара за реализацију годишњих програма спортских организација на територији општине Александровац за 2024. годину, на основу процене квалитета годишњих програма који обухвата критеријуме у складу са члановима 10, 11. и 12. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у области спорта („Службени лист општине Александровац“ бр. 4/17) (у даљем тексту: Одлука), и то:

 1. Програм: „Развој спортског стваралаштва и развој и афирмација масовног спорта у општини Александровац“ – Савез спортова општине Александровац,
 2. Програм: „Подстицање и стварање услова за спортска такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе“ – Рукометни клуб “Жупа 54“, Александровац,
 3. Програм: „Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце и омладине, жена, учешће у домаћим такмичењима и унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне смоуправе“ – Одбојкашки клуб “Жупа“, Александровац,
 4. Програм: „Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце и омладине, жена учешће у домаћим такмичењима и унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне смоуправе“ – Женски одбојкашки клуб “Жупа“, Александровац,
 5. Програм: „Програм редовних тренажних и такмичарских активности у појединачној и екипној конкуренцији свих узрасних категорија (полетараца, полетарки, млађих пионира, пионирки, старијих пионира и пионирки, кадета, кадеткиња, јуниора, јуниорки, сениора, сениорки) на првенству централне Србије и на првенству Србије, као и организовање међународног турнира КУП ЖУПЕ 2023. године у октобру месецу у Хали спортова општине Александровац.Учешће и такмичење у првој лиги Србије у џудоу“ – Џудо клуб “Жупа“, Александровац,
 6. Програм: „Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима“- Карате клуб “Александровац“, Александровац,
 7. Програм: „Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце и омладине, жена, учешће у домаћим такмичењима и унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне смоуправе“ – Кошаркашки клуб “Жупа“, Александровац,
 8. Програм: „Развој и омасовљење шаховских активности код аматера и такмичење мушке и женске екипе“ – Шах клуб “Жупа“, Александровац,
 9. Програм: „Развој и омасовљење шаховских активности код аматера и такмичење мушке и женске екипе“ – Шаховски клуб “Расина“ Плеш, Плеш,
 10. Програм: „Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана и грађанки спортом, посебно деце, омладине, жена кроз учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима“- Ауто-мото спортски клуб “Жупа“, Стањево,
 11. Програм: „Евиденција свих фудбалских клубова са територије Општине Александровац и Општине Брус.Регистрација играча свих узрастних категорија чланова тих клубова.Евиденција свих промена везаних за чланове клубова (фудбалери, тренери, лекари, службена лица и др.).Спровођење летњег и зимског регистрационог периода.“ – Фудбалски савез општине Александровац, Александровац,
 12. Програм: „Омасовљење аматерског фудбалског спорта кроз тренинг и обуку фудбалера за такмичење у свим категоријама РИС-а.Такмичење сениорске екипе у зони запад, омладинци, пионири и петлићи у фудбалским лигама РИС-а“- Фудбалски клуб “Жупа“, Александровац,
 13. Програм: „Бављење фудбалом у сеоској средини“ – Фудбалски клуб “Слога“, Дашница,
 14. Програм: „Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, кроз учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим клупским такмичењима“ – Спортско удружење Омладинац-Витково, Витково,
 15. Програм: „Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, кроз учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим клупским такмичењима“ – Фудбалски клуб Гаревина, Гаревина,
 16. Програм: „Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, кроз учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим клупским такмичењима“ – Фудбалски клуб “Виноградар Злегиње“, Горња Злегиња,
 17. Програм: „Бављење фудбалом у сеоској средини“ – Фудбалски клуб “Рубин“ Доњи Ступањ, Доњи Ступањ,
 18. Програм: „Развој и афирмација деце у спорту, а нарочито у фудбалу“ – Фудбалски клуб “ОРЛИЋИ“, Александровац,
 19. Програм: „Развој спортског стваралаштва и развој и афирмација масовног спорта у општини Александровац“ – Бициклистичко Спортско удружење “Жупа“, Александровац,
 20. Програм: “Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављење грађана спортом, кроз учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим клупским такмичењима“ – Фудбалски клуб Младост 1977, Гаревина,
 21. Програм: “Развој спортског стваралаштва и развој и афирмација масовног спорта у општини Александровац“ – Спортско скијашко удружење “ЖУП-СКИ“, Александровац.

 

у следећим износима

 

Р.б Организација у области спорта Одобрени износи за 2024. годину
1 Савез спортова општине Александровац 4.000.000,00
2 Рукометни клуб “Жупа 54“, Александровац 3.580.000,00
3 Одбојкашки клуб “Жупа“, Александровац    650.000,00
4 Женски одбојкашки клуб “Жупа“, Александровац    820.000,00
5 Џудо клуб “Жупа“, Александровац    620.000.00
6 Карате клуб “Александровац“    420.000,00
7 Кошаркашки клуб “Жупа“, Александровац    560.000,00
8 Шах клуб “Жупа“, Александровац    300.000,00
9 Шаховски клуб “Расина“ Плеш      90.000,00
10 Ауто-мото спортски клуб “Жупа“, Стањево    290.000,00
11 Фудбалски савез општине Александровац    240.000,00
12 Фудбалски клуб “Жупа“, Александровац 4.000.000,00
13 Фудбалски клуб “Слога“, Дашница    550.000,00
14 Спортско удружење Омладинац-Витково, Витково    280.000,00
15 Фудбалски клуб Гаревина    400.000,00
16 Фудбалски клуб “Виноградар Злегиње“ 1.680.000,00
17 Фудбалски клуб “Рубин“ Доњи Ступањ    550.000,00
18 Фудбалски клуб “ОРЛИЋИ“, Александровац    230.000,00
19 Бициклистичко Спортско удружење “Жупа“    190.000,00
20 Фудбалски клуб Младост 1977, Гаревина    400.000,00
21 Спорт. скијашко удружење “ЖУП-СКИ“, Александровац    150.000,00
  УКУПНО 20.000.000,00

 

 

II

 

         Не одобравају се годишњи програми Омладинског фудбалског клуба “ПИКСИ“, Александровац и Фудбалског клуба “Жупски бисер-75“, Лаћислед јер не испуњавају услове и критеријуме одобравања програма из члана 9-12. Одлуке.

 

III

 

         Одобрени износ средстава из члана I одлуке финансираће се из Програма 14 – Развој спорта и омладине; функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта; Програмска активност 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама; економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 80 буџета општине Александровац за 2024. годину.

 

IV

 

          Са спортским организацијама којима су одобрени програми из члана I ове одлуке, у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) (у даљем тексту: Закон), Одлуком и Одлуком о буџету општине Александровац за 2024. годину („Службени лист општине Александровац“, бр. 9/24), Начелник Општинске управе општине Александровац закључиће уговор о реализацији програма.

          У складу са чланом 121. став 6. Закона, пре закључивања уговора о суфинансирању годишњих програма, спортске организације се обавезују да доставе измену буџета годишњег програма и јасно наведу које ће се активности реализовати средствима буџета општине Александровац

           Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључивање уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

          Уговор о реализацији програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац закључен супротно одредбама Закона ништаван је, у складу са чланом 122. став 5. Закона.

 

V

 

          Одобрени износи средстава за реализацију програма преносе се организацијама које реализују програме на посебне текуће рачуне који ће се користити искључиво за реализацију  одобрених годишњих програма.

          Пренос средстава из члана I ове одлуке извршиће се на основу захтева за пренос средстава који се доставља Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Александровац.

 

VI

 

          Средства из члана I ове одлуке обухватају и средства која су појединим спортским организацијама већ пренета на основу Одлуке о привременом финансирању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за период јануар-март 2024. године, Број: I 020-502-1/2023 од 5. фебруара 2024. године.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: I 020-502-2/2023 од 27. марта 2024. године

 

                  

                                                                                                           в.д. Начелника Општинске управе

                                                                                                          Душица Тодосијевић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email