Arhiva po kategoriji: Оглас

дец 20

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавноr надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018), члана 28. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским …

Nastaviti čitanje »

нов 18

Oглас ради давања у закуп непокретности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ AЛЕКСАНДРОВАЦ Број : 020-904/2021-01 Дана: 18.11.2021. године АЛЕКСАНДРОВАЦ   На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као …

Nastaviti čitanje »

окт 20

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111- 16 /2021 – 01 Датум: 18 .10. 2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ              На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана …

Nastaviti čitanje »

окт 11

Оглас ради давања у закуп непокретности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ОПШТИНЕ AЛЕКСАНДРОВАЦ Број : 020-551/2021-01 Дана: 11.10.2021. године АЛЕКСАНДРОВАЦ На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавноr надметања и прикупљања писмених …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave