«

»

авг 29

Оглас о јавној лицитацији  

На основу Одлуке о коришћењу јавних површина у данима Привредно-туристичке манифестације „ЖУПСКА БЕРБА“ (Сл.лист општине Александровац бр.13/19, 22/22, 17/23 и 21/23), Решења о одређивању јавних површина за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације„Жупска берба 2023“ које је донело Општинско већа број 020-628/2023-01 од 29.08.2023. године и Одлуке о расписивању огласа о јавној лицитацији коју је Организациони одбор привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2023“ донео на седници одржаној  29.08.2023. године, Комисија за оглашавање и спровођење  јавне лицитације за давање на коришћење јавних површина за вршење угоститељске делатности и делатности забавних паркова у данима привредно-туристичке манифестације ,,Жупска берба 2023“

 

ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2023“

 

            Дају  се у закуп јавним надметањем  јавне површине за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2023“  за обављање угоститељске делатности ( традиционална јела, роштиљ, печење и сл. ) у времену од  14. до  17. септембра 2023. године и то:

 

Редни број       Положај локације   Површина локације

                 ( m² )  

   Почетна цена              

     (  дин. )

                   Површине за лицитацију     ( почетна цена 3.500,00 дин/м² )
1. код старе поште – бреза 6,0 х 8,00 = 48,00 168.000,00
2. Код бивше „Комерцијалне банке“ -центар 10,00 х 5,00 = 50,00 175.000,00
3. Код продавнице „Неопланта“ 5,00 x 11,00 = 55,00 192.500,00
4. Код куће „Величковића“ 14,00 х 4,00 = 56,00 196.000,00
5. Код ресторана „Бубамара” 10,00 х 3,50 = 35,00 122.500,00
6. Код објекта Бранка Перишића 14,00 х 4,00 = 56,00 196.000,00
7 Код „бивше карте града“ 8,0 х 5,0 = 40,00 140.000,00

           

            Локација за постављање забавног парка  и игара за децу на локацији  „паркинг хале спортова“ у Крушевачкој улици по почетној цени од 500.000,00 динара на период од месец дана почев од 10. септембра 2023. године.

           

            Право учешћа на јавној лицитацији имају сва правна лица и предузетници који поднесу доказ о регистрацији предузећа или радње за обављање одређене делатности и доказ о уплати депозита од 20% од почетне цене локације коју лицитирају на подрачун Општина Александровац, Општинска управа “Жупска берба”, број подрачуна 840-1147804-22. Уколико учесник који је излицитирао локацију не закључи уговор о закупу или одустане од локације губи право на повраћај депозита.

            Јавна лицитација за давање у закуп локација  обавиће се дана  05.09.2023.године са почетком у 10:00  часова у просторијама Дома културе“Милосав Буца Мирковић..

 

            Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 037-3751-069 и 037-3554-551.

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР  ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2023“

Комисија за оглашавање и спровођење  јавне лицитације за давање на коришћење јавних површина за вршење угоститељске делатности и делатности забавних паркова у данима привредно-туристичке манифестације ,,Жупска берба 2023“

 

Председник комисије

Горан Каровић,ср.

 

Print Friendly, PDF & Email