«

»

апр 30

Записинк са седнице Комисије за доделу средстава буџета општине Александровац удружењима грађана за 2024.

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
АЛЕКСАНДРОВАЦ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА 2024. ГОДИНУ
Бр. 06-35/2024-01
Датум: 29.04.2024. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

З а п и с н и к

Са седнице Комисије за доделу средстава буџета општине Александровац удружењима грађана за 2023. годину одржане дана 29.aприла 2024. године са почетком у 08,00 часова.
Седници присуствује председник комисије Бранкица Ђачић Миленковић и чланови , Јелица Костић, Јасмина Ћалић,Ненад Јозић и Мирјана Миленковић.
Председавајући Бранкица Ђачић Миленковић предложила је дневни ред који је једногласно усвојен и гласи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање поднетих пријава на конкурс одобравање средстава за фианансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2024. годину број 020-455/2024-07 од 02. априла 2024. године.
2. Разно.

 

Тачка 1.
Разматрање поднетих пријава на Конкурс одобравање средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2024. годину број:020-455/2024-07 од 02.априла 2024. године.
Разматрајући поднете пријаве на конкурс одобравање средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2024. годину број:020-455/2024-07 од 02.априла 2024. године, Комисија је једногласно утврдила:

• Да је укупно поднето19 (деветнаест) пријава и то:

– Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе поднето је укупно : 11 (једанаест) пријава

– У области: Очување унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, 8(осам) пријава

• Да су у области програма у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе пријаве су поднели:
1. Удружење бораца Жупа – Александровац, Програм – Помоћ борцима за лечење, заговарање у остваривању права бораца и помоћ породицама умрлих бораца. За реализацију пројекта потребно је укупно 300.000,00 динара, а од општине се потражује 270.000,00 динара. Сопствена средства 30.000,00 динара.Конкурсна документација комплетна.
2. Општински одбор СУБНОР-а Александровац – Програм – Помоћ , лечење, статусна питања, борачко-инвалидска заштита бораца, ратних војних инвалида,породица бораца,потомака уз неговање културе сећања меморијал. За реализацију пројекта потребно је укупно 1.573.380,00 динара, а од општине се потражује 1.473.380,00 динара.Сопствена средства 100.000,00 динара.Документација комплетна.
3. Удружење грађанки и грађана ,,Равнине“, Плоча, Програм – Организација радионица са женама из руралних средина на тему женског самоорганизовања и самозапошљавања као опстанак жена на селу у општини Александровац. Износ потребан за реализацију програма је 127.000,00 динара, док се од општине Александровац потражује износ од 100.000,00 динара. Сопствена средства 27.000,00 динара. Конкурсна документација комплетна.

4. Удружење ,, Ж као жене и као Жупа“ Александровац-пројекат – Превенција и подршка женама у ситуацији насиља у општини Александровац. Износ средстава који се потражује од oпштине је 240.000,00 динара док је целокупан износ потребан за реализацију програма 335.000,00 дина. Износ сопствених средстава је 95.000,00 динара. Конкурсна документација комплетна.

5. Удружење мултипле склерозе Расинског округа – пројекат- Активности Удружења мултипле склерозе за 2024. годину а које су предвиђене за територију општине Александровац. Износ средстава који се потражује од Општине је 130.100,00 динара и то је уједно и целокупан износ потребан за реализацију програма. Конкурсна документација комплетна.

6. Коло српских сестара месни одбор Александровац – пројекат-
-Помоћ старим и болесним лицима и социјално угроженим породицама,
– Организовање предавања из области културе и здравства,
-Награђивање књигама деце учесника Kонкурса поводом Материца ,
-Даривање деце поводом Материца и Новогодишњих празника,
-Пројекат „Треће дете“
-Додела донација школама и вртићима поводом Дечије недеље,
-Штампање књиге приповедака Прва бразда и Тетка Деса,Милована Глишића
-Пројекат „СЕЋАЊЕ НА …“ у оквиру којег би се организовале трибине на којима би се говорило како
о познатим личностима из нашег краја,тако и о мање познатим обичним људима о којима би
говорили они који их памте по добрим делима који би их пријавили.
-Организовање славе кола 21.септембра на малу Госпојину,као и Светосавског Бала заједно са свим
друштвеним институцијама у области просвете и културе,
-Постављање мини теретане на отвореном на слободној локацији у ужем центру града као и неколико
клупа у самом граду,
-Учешће у Пројекту:Формирање“ Звучне собе“ за децу ометену у развоју при Специјалном одељењу
ОШ „Аца Алексић“,
Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта је 680.000,00 динара, док је износ који се потражује из буџета општине Александровац 400.000,00 динара. Сопствена средства 280.000,00 динара

7. Удружење самохраних родитеља ,,Миона“ Горња Злегиња – пројекат – Дигиталним технологијама до бољег положаја жена на тржишту рада – Износ средстава који се потражује од oпштине је 493.000,00,што је и укупан износ трошкова, а сопствена средства нема. Документација комлетна.
8. Општинска организација Резервних војних старешина – пројекат – Резервне војне старешине у функцији свеопше безбедности. Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта је 358.000,00 динара, док је износ који се потражује из буџета општине Александровац 323.000,00 динара. Износ сопствених средстава је 35.000,00 динара. Конкурсна документација потпуна .

9. Удружење ,,Давид и Другари“ из Александровца-пројекат-4.Меморијални турнир Давид Лапчевић- Укупан износ за реализацију пројекта је 550.000,00.Износ средстава који се потражује из буџета општине Александровац 250.000,00 динара а сопствена средства износе 300.000,00 динара.Документација комплетна.

10. Удружење ,,Бадњак“ из Александровца -пројекат -Дан породице,љубави и верности. – Износ потребних средства за пројекат је 480.000,00 а општине се потражује 200.000,00. Сопствена средства су 280.000,00 динара. Документација уредна.
11. Удружење „ТОП 2022“ АЛЕКСАНДРОВАЦ -пројекат -Противгрaдна заштита и утицај климатских услова на пољопривреду за 2024.годину. Износ потребних средства за пројекат 1.500.000,00 , а општине се потражује 1.470.000,00 динара. Сопствена средства су 30.000,00 динара. Документација уредна.

• Да су у области очување унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине пријаве поднели:

1. Културно просветна заједница ,,Жупа“ Александровац – пројекат-Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, неговању традиционалних културних садржаја и развој аматерског стваралаштва од јавног интереса грађана општине Александровац. Износ средстава који се потражује од Општине је 5.466.463,68 динара и то је уједно и целокупан износ потребан за реализацију програма.Сопствена средства немају.Документација комплетна.
2.КУД Жупа Александровац – пројекат -Учествовање на манифестацијама које се обележавају у току године. Укупна средства за реализацију пројекта износе 1.070.000,00 динара.Износ средстава који се потражује од Општине је 820.000,00 динара , сопствена средства 250.000,00 динара.
3. КУД Грозд Александровац – пројекат -Окупљање младих и одраслих и њихово организовање у очувању традиционалне песме, игре, обичаја и језика Срба. Износ средстава који се потражује од Општине је 580.000,00 динара.Сопствена средства немају. Документација уредна.
4. КУД ,,Расина“ Ботурићи– пројекат – Учествовање на манифестацијама које се одржавају у току календарске 2024. године. Износ средстава који се потражује од Општине је 220.000,00 динара док је целокупан износ потребан за реализацију програма 280.000,00 динара. Сопствена срредства 60.000,00 динара. Документација уредна.
5. Ансамбл народних игара „ВИТА“-пројекат-Оснивање,опремање и организација првог концерта- .Износ који се тражи од општине је 400.000,00 ,док укупан износ средстава за реализацију пројекта 900.000,00 динара. Сопствена средства 500.000,00 динара Документација уредна.
6. Удружење „Домовина“ -пројекат -Жупска винска трка-Износ потребних средстава за реализацију пројекта је 1.285.000,00 док износ који се потражује од општине износи 705.000,00 динара.Износ сопствених средстава је 580.000,00 динара
7. Удружење ,,Бадњак“ из Александровца-пројекат Обележавање 220 година Цркве Вазнесења у Кожетину. Укупан износ за реализацију пројекта је 240.000,00. Износ средстава који се потражује из буџета општине Александровац 100.000,00 динара.Сопствена средства су 140.000,00 динара. Документација комплетна.
8. Удружење ,,Бадњак“ из Александровца -пројекат-Обележавање 700 година од упокојења Светог архиепископа Никодима. Укупан износ за реализацију пројекта је 250.000,00 Износ који потражује од општине износи 100.000,00 динара. Сопствена средства су 150.000,00 динара. Документација комплетна.

Разматрајући поднете пријаве, а узимајући у обзир мерила и критеријуме прописане чланом 15. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), Комисија је једногласно утврдила

ПРЕДЛОГ

Да се средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2023. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара за финансирање/суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса и то у областима :
(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 5.800.000,00 динара
(2) Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следe јавне потребе – 2.200.000,00 динара

РАСПОДЕЛЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

1. Културно просветна заједница ,,Жупа“ Александровац – пројекат-Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, неговању традиционалних културних садржаја и развој аматерског стваралаштва од јавног интереса грађана општине Александровац-5.300.000,00 динара.
2. КУД Жупа Александровац – пројекат -Учествовање на манифестацијама које се обележавају у току године-200.000,00 динара
3. 3. КУД Грозд Александровац – пројекат -Окупљање младих и одраслих и њихово организовање у очувању традиционалне песме, игре, обичаја и језика Срба -100.000,00 динара.
4. КУД ,,Расина“ Ботурићи- пројекат – Учествовање на манифестацијама које се одржавају у току календарске 2024. године -50.000,00 динара.
5. Ансамбл народних игара „ВИТА“-пројекат-Оснивање,опремање и организација првог концерта- 100.000,00 динара.
6. Удружење „Домовина“ -пројекат -Жупска винска трка-50.000,00 динара.

1. Средства намењена за финансирање/суфинансирање програма у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следe јавне потребе где је Одлуком о буџету општине Александровац за 2023. годину опредељено укупно 2.200.000,00 динара и то: 900.000,00 динара намењено за социјалне помоћи, 900.000,00 динара намењено је за подршку социо-хуманитарним организацијама, 200.000,00 динара намењено је за саветодавно-терапијске и социјално едукативне програме и 200.000,00 динара намењено је за подршку деци и породицама са децом.

Средства се распоређују на следећи начин:

1.Удружење бораца Жупа – Александровац, Програм – Помоћ борцима за лечење, заговарање у остваривању права бораца и помоћ породицама умрлих бораца-120.000,00 динара.
2.Општински одбор СУБНОР-а Александровац – Програм – Помоћ , лечење, статусна питања, борачко-инвалидска заштита бораца, ратних војних инвалида,породица бораца,потомака уз неговање културе сећања меморијал-250.000,00 динара.
3.Удружење грађанки и грађана ,,Равнине“, Плоча, Програм – Организација радионица са женама из руралних средина на тему женског самоорганизовања и самозапошљавања као опстанак жена на селу у општини Александровац-20.000,00 динара.
4.Удружење ,, Ж као жене и као Жупа“ Александровац-пројекат – Превенција и подршка женама у ситуацији насиља у општини Александровац-50.000,00 динара.
5.Удружење мултипле склерозе Расинског округа – пројекат- Активности Удружења мултипле склерозе за 2024. годину а које су предвиђене за територију општине Александровац-50.000,00 динара.
6.Коло српских сестара месни одбор Александровац – пројекат-
-Помоћ старим и болесним лицима и социјално угроженим породицама,
– Организовање предавања из области културе и здравства,
-Награђивање књигама деце учесника Kонкурса поводом Материца ,
-Даривање деце поводом Материца и Новогодишњих празника,
-Пројекат „Треће дете“
-Додела донација школама и вртићима поводом Дечије недеље,
-Штампање књиге приповедака Прва бразда и Тетка Деса,Милована Глишића
-Пројекат „СЕЋАЊЕ НА …“ у оквиру којег би се организовале трибине на којима би се говорило како
о познатим личностима из нашег краја,тако и о мање познатим обичним људима о којима би
говорили они који их памте по добрим делима који би их пријавили.
-Организовање славе кола 21.септембра на малу Госпојину,као и Светосавског Бала заједно са свим
друштвеним институцијама у области просвете и културе,
-Постављање мини теретане на отвореном на слободној локацији у ужем центру града као и неколико
клупа у самом граду,
-Учешће у Пројекту:Формирање“ Звучне собе“ за децу ометену у развоју при Специјалном одељењу
ОШ „Аца Алексић“-320.000,00 динара.
7.Удружење самохраних родитеља ,,Миона“ Горња Злегиња – пројекат – Дигиталним технологијама до бољег положаја жена на тржишту рада -50.000,00 динара.
8.Општинска организација Резервних војних старешина – пројекат – Резервне војне старешине у функцији свеопше безбедности-50.000,00 динара.
9.Удружење ,,Давид и Другари“ из Александровца-пројекат-4.Меморијални турнир Давид
Лапчевић-140.000,00 динара.
10.Удружење ,,Бадњак“ из Александровца -пројекат – Дан породице,љубави и верности-50.000,00 динара
11. Удружење „ТОП 2022“ АЛЕКСАНДРОВАЦ -пројекат -Противгрaдна заштита и утицај
климатских услова на пољопривреду за 2024.годину-1.100.000,00 динара.

Имајући у виду да је Одлуком о буџету општине Александровац за 2024. годину у области подршка Социо – хуманитарним организацијама из којих се финансирају програми Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следe јавне потребе опредељено укупно 2.200.000,00 динара, али тако да је укупан износ подељен по позицијама, те да је по врсти пројекта/програма удружења одређено са које позиције се одеђени пројекти/програми могу суфинансирати, Комисија је ценећи садржину пројеката/програма апликаната и јавни интерес реализације истих, дала предлог за расподелу средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружења грађана за 2024. годину.

Приликом формирања предлога расподеле средстава буџета општине Александровац за суфинансирање програма/пројеката у области очувања, унапређења и представљања локалног културног наслеђа,Комисија је узела у обзир значај активности удружења из области културе за чије програме је дат предлог да се суфинансирају из буџета општине Александровац, као и значај ових удружења у организацији и спровођењу манифестација које су од значаја за општину Александровац, а обележавају се у току сваке календарске године, те је Комисија једногласно заузела став да би програмима ових удружења требало дати приоритет у односу на друге апликанте.
Комисија предлаже да се пројектима удружења Бадњак и то „ Обележавање 220 година Цркве Вазнесења у Кожетину“ и пројекату „Обележавање 700 година од упокојења Светог архиепископа Никодима“ не одобре средства из разлога што ове пројекте није могуће сврстати ни ценити у складу са Правилником о критеријумима и поступку одобравања средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20). Општина Александровац суфинансира пројекте традиционалних цркви и верских заједнице у складу са одредбама Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20) ,а којим је између осталог прдивиђено финансирање верских свечаности.

Тачка 2.
Разно
Није било дискусије.

Комисија је завршила са радом у 12:30часова

Чланови Комисије:
– Јелица Костић
– Мирјана Миленковић
– Ненад Јозић
– Јасмина Ћалић
Председник комисије
Бранкица Ђачић Миленковић

Print Friendly, PDF & Email