«

»

апр 30

ПРЕЛИМИНАРНА ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 264, 265, 266, 89 и 78 и члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), и на основу спроведеног Конкурса за одобравање средстава за фианансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2024. годину број 020-455/2024-07 од 02. априла 2024. године, на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

Председница општине Александровац дана 30. aприла 2024. године донела је

ПРЕЛИМИНАРНУ
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

1) Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5 функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 264, 265, 87, 266 и 78 а која су намењена за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2024. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара за финансирање/суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса и то у областима :
(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 5.800.000,00 динара
(2) Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе – 2.200.000,00 динара

 

расподељују се на следећи начин:
1. Културно просветна заједница ,,Жупа“ Александровац – пројекат-Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, неговању традиционалних културних садржаја и развој аматерског стваралаштва од јавног интереса грађана општине Александровац-5.300.000,00 динара.
2. КУД Жупа Александровац – пројекат -Учествовање на манифестацијама које се обележавају у току године-200.000,00 динара
3. 3. КУД Грозд Александровац – пројекат -Окупљање младих и одраслих и њихово организовање у очувању традиционалне песме, игре, обичаја и језика Срба -100.000,00 динара.
4. КУД ,,Расина“ Ботурићи- пројекат – Учествовање на манифестацијама које се одржавају у току календарске 2024. године -50.000,00 динара.
5. Ансамбл народних игара „ВИТА“-пројекат-Оснивање,опремање и организација првог концерта- 100.000,00 динара.
6. Удружење „Домовина“ -пројекат -Жупска винска трка-50.000,00 динара.

– II – Средства намењена за финансирање/суфинансирање програма у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следe јавне потребе:

1.Удружење бораца Жупа – Александровац, Програм – Помоћ борцима за лечење, заговарање у остваривању права бораца и помоћ породицама умрлих бораца-120.000,00 динара.
2.Општински одбор СУБНОР-а Александровац – Програм – Помоћ , лечење, статусна питања, борачко-инвалидска заштита бораца, ратних војних инвалида,породица бораца,потомака уз неговање културе сећања меморијал-250.000,00 динара.
3.Удружење грађанки и грађана ,,Равнине“, Плоча, Програм – Организација радионица са женама из руралних средина на тему женског самоорганизовања и самозапошљавања као опстанак жена на селу у општини Александровац-20.000,00 динара.
4.Удружење ,, Ж као жене и као Жупа“ Александровац-пројекат – Превенција и подршка женама у ситуацији насиља у општини Александровац-50.000,00 динара.
5.Удружење мултипле склерозе Расинског округа – пројекат- Активности Удружења мултипле склерозе за 2024. годину а које су предвиђене за територију општине Александровац-50.000,00 динара.
6.Коло српских сестара месни одбор Александровац – пројекат-
-Помоћ старим и болесним лицима и социјално угроженим породицама,
– Организовање предавања из области културе и здравства,
-Награђивање књигама деце учесника Kонкурса поводом Материца ,
-Даривање деце поводом Материца и Новогодишњих празника,
-Пројекат „Треће дете“
-Додела донација школама и вртићима поводом Дечије недеље,
-Штампање књиге приповедака Прва бразда и Тетка Деса,Милована Глишића
-Пројекат „СЕЋАЊЕ НА …“ у оквиру којег би се организовале трибине на којима би се говорило како
о познатим личностима из нашег краја,тако и о мање познатим обичним људима о којима би
говорили они који их памте по добрим делима који би их пријавили.
-Организовање славе кола 21.септембра на малу Госпојину,као и Светосавског Бала заједно са свим
друштвеним институцијама у области просвете и културе,
-Постављање мини теретане на отвореном на слободној локацији у ужем центру града као и неколико
клупа у самом граду,
-Учешће у Пројекту:Формирање“ Звучне собе“ за децу ометену у развоју при Специјалном одељењу
ОШ „Аца Алексић“-320.000,00 динара.
7.Удружење самохраних родитеља ,,Миона“ Горња Злегиња – пројекат – Дигиталним технологијама до бољег положаја жена на тржишту рада -50.000,00 динара.
8.Општинска организација Резервних војних старешина – пројекат – Резервне војне старешине у функцији свеопше безбедности-50.000,00 динара.
9.Удружење ,,Давид и Другари“ из Александровца-пројекат-4.Меморијални турнир Давид
Лапчевић-140.000,00 динара.
10.Удружење ,,Бадњак“ из Александровца -пројекат – Дан породице,љубави и верности-50.000,00 динара
11. Удружење „ТОП 2022“ АЛЕКСАНДРОВАЦ -пројекат -Противгрaдна заштита и утицај
климатских услова на пољопривреду за 2024.годину-1.100.000,00 динара.
3) Учесници јавног конкурса имају право да Општинском већу општине Александровац поднесу приговор на ову Одлуку у року од пет дана од дана објављивања исте на званичној интернет страници општине Александровац .

4) Ову одлуку објавити на званичној интернет страници општине Александровац и на огласној табли у року од осам дана од њеног доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-550/2024-07 од 30. априла 2024. године

Председница
Јелена Пауновић дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email