Arhiva po kategoriji: Скупштинске одлуке

мај 31

Oдлука о мрежи јавних основних школа на територији општине Александровац

  О Д Л У К У О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ   Члан 1. Овом Одлуком  утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на територији општине Александровац  (у даљем тексту: мрежа школа). Члан 2. Просторни распоред јавне основне школе  је просторно подручје с којег се  ученици уписују у …

Nastaviti čitanje »

мар 29

Одлука

                 На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06 ,65/08/др. закон,41/09,112/15,80/17 и 95/18-др. закон ), члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ број 129/2007 , 83/2014- др. закон , 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац број 2/19),  уз сагласност Министарства …

Nastaviti čitanje »

мар 25

Предлог – Годишњег  Програм заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2019.годину.

ПРЕДЛОГ             На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06 ,65/08/др. закон,41/09,112/15,80/17 и 95/18-др. закон ), члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ број 129/2007 , 83/2014- др. закон , 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац број 2/19),  уз сагласност …

Nastaviti čitanje »

окт 26

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

                                                                                         На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС” бр.129/07,83/14 …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave