Arhiva po kategoriji: Скупштинске одлуке

нов 18

Oдлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Доњи Ступањ

На основу члана 74. став 5 Закона о локалној самоуправи (“Службени  Гласник Републике Србије“: бр. 129/07 , 83/14-др. закон, 101/16- др закон и 47/18) , члана 124 став 4 Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“  број  2/19) и члана  19. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Службени лист општине Александровац”, бр. 9/19), …

Nastaviti čitanje »

апр 22

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

феб 09

Одлука о усвајању локалног акционог плана општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021-2025. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“број 129/07, 83/14- други закон, 101/16 – други закон и 47/18) и члана 40.  Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19), Скупштина  општине Александровац, на 5 седници одржаној дана 9. фебруара 2021. године, донела је   ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ …

Nastaviti čitanje »

дец 17

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

О Д Л У К A О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2021.  ГОДИНУ

Starije objave «

» Novije objave