Arhiva po kategoriji: Скупштинске одлуке

апр 22

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

дец 17

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

О Д Л У К A О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2021.  ГОДИНУ

мар 07

Информације о току израде Стратешког плана развоја општине Александровац

“Скупштина општине Александровац је на седници одржаној 7. фебруара 2020. године усвојила Одлуку о приступању изради Стратешког плана развоја општине Александровац за период од 2020 – 2027. године, те да се израда овог документа поверава Канцеларији за ЛЕР општине Александровац. Овај документ ће заменити Стратегију развоја општине Александровца за период од 2015 – 2020. године. …

Nastaviti čitanje »

авг 15

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ Комисија за спровођење поступка избора банке за доделу уговора о дугорочном задуживању општине Александровац Број:020-419/2019  Датум:15.08.2019. АЛЕКСАНДРОВАЦ   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив, адреса и интернет страница наручиоца:Општина Александровац, Ул.Јаше Петровића бр.26, www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе. Врста поступка: Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама сходно чл. …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave