Arhiva po kategoriji: Јавни позив

феб 19

Прелиминарна одлука о одобравању средстава за финансирање /суфинансирање програма

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац” број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 …

Nastaviti čitanje »

феб 10

Позив за достављање понуда за набавку услуга дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, бр.26 37230 Александровац Број:404-43-2/2021 Датум:10.02.2021.године               На основу члана 106.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“,бр.91/2019) и Захтева за спровођење набавке Начелника Општинске управе Општине Александровац, број 404-43/2021 од 10.02.2021.године,  издајемо: П О З И В  за достављање понуда               Позивамо Вас да доставите понуду за набавку …

Nastaviti čitanje »

феб 03

ЈАВНИ ОГЛАС

Завод за заштиту споменика културе Краљево у име Републичког завода за заштиту споменика културе, на основу члана 48. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон), објављује ЈАВНИ ОГЛАС             Обавештавају се сопственици и корисници катастарских парцела и објеката на њој, као и заинтересовани органи и установе, да је покренут …

Nastaviti čitanje »

дец 25

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14 – др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 20/2020) и члана 20-24. Одлуке о јавним расправама …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave