Arhiva po kategoriji: Јавни позив

мар 12

Позив за достављање понуда за набавку број 1Д/2021- Набавка гума за аутомобиле

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-68-1/2021 Датум:12.03.2021.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и …

Nastaviti čitanje »

мар 05

Обавештење о закљученом уговору број 404-52-6/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-52-7/2021 Датум:05.03.2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (набавка број 6Д/2021)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра   Опис предмета набавке:Набавка цветних аранжмана. Ознака и назив …

Nastaviti čitanje »

мар 04

Oбавештење о закљученом уговору број 404-51-5/2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број:404-51-6/2021 Датум:04.03.2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (набавка број 3Д/2021)   Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра   Опис предмета набавке:Набавка цветних аранжмана. Ознака и назив …

Nastaviti čitanje »

мар 03

Позив за достављање понуда за набавку услуга број 10У/2021- Услуге одржавања и поправки фотокопир апарата и штампача

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-59–1/2021 Датум:02.03.2021.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave