«

»

јул 13

Јавни позив за подношење пријава за утврђивање и процену штете насталу због обилних кишних падавина које су задесиле општину Александровац јуна 2023.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:020-499/2023
Датум:11.07.2023. године
AЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Aлександровац број:820-4/2023 од 16.06.2023. године, Општинска управа општине Александровац, објављује

 

Јавни позив

за подношење пријава за утврђивање и процену штете насталу због обилних кишних падавина које су задесиле општину Александровац јуна 2023.године

 

Позивају се грађани којима је причињена штета на пољопривредним усевима/културама и/или на објектима (стамбени и пословни) на територији општине Александровац, да насталу штету пријаве непосредно на писарници или поштом на адресу Општинске управе општине Александровац, ул.Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац и то:

 

-Комисији за процену штете на пољопривредном земљишту

-Комисији за процену штете на јавним, привредним и објектима за становање

 

Пријаве грађана ће се примати сваког радног дана, а закључно са 11.08.2023. године.

Грађани који су до сада пријавили причињену штету нису у обавези да исту пријављују након објављивања овог јавног позива.

 Начелник општинске управе

  Милан Минић,дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email